Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 lipca 2019 r. - Strasburg

5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: zob. pkt 3 protokołu z dnia 18.7.2019)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 17.7.2019)


5.1. Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych

Projekty rezolucji B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 i B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler i Ramona Strugariu przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL i Bronis Ropė.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 18.7.2019.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sophia in 't Veld, Claire Fox (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Romeo Franz i Marco Zanni.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności