Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. júla 2019 - Štrasburg

5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)

(Začiatok rozpravy: pozri bod 3 zápisnice zo dňa 18.7.2019)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 17.7.2019 .)


5.1. Rusko, najmä situácia environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov

Návrhy uznesenia B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 a B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler a Ramona Strugariu uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius v mene skupiny PPE, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL a Bronis Ropė.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie, v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 18.7.2019.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld, Claire Fox (predsedajúca podala podrobnejšie informácie), Romeo Franz a Marco Zanni.

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia