Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2732(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0013/2019

Arutelud :

PV 18/07/2019 - 3.1
CRE 18/07/2019 - 3.1

Hääletused :

PV 18/07/2019 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0004

Protokoll
XML 6k
Neljapäev, 18. juuli 2019 - Strasbourg

7.1. Olukord Hongkongis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0013/2019

(asendades B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann ja Gina Dowding fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko ja Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0004).

(Resolutsiooni ettepanek B9-0019/2019 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika