Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2732(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0013/2019

Keskustelut :

PV 18/07/2019 - 3.1
CRE 18/07/2019 - 3.1

Äänestykset :

PV 18/07/2019 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0004

Pöytäkirja
XML 6k
Torstai 18. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

7.1. Hongkongin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0013/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann ja Gina Dowding Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko ja Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0004)

(Päätöslauselmaesitys B9-0019/2019 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö