Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2732(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0013/2019

Debatter :

PV 18/07/2019 - 3.1
CRE 18/07/2019 - 3.1

Omröstningar :

PV 18/07/2019 - 7.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0004

Protokoll
Torsdagen den 18 juli 2019 - Strasbourg

7.1. Situationen i Hong Kong (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 och B9-0023/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0013/2019

(ersätter B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 och B9-0023/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Tonino Picula, för S&D-gruppen;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann och Gina Dowding, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko och Charlie Weimers, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0004)

(Resolutionsförslag B9-0019/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy