Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0014/2019

Разисквания :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Гласувания :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0005

Протокол
Четвъртък, 18 юли 2019 г. - Страсбург

7.2. Положението по границата между САЩ и Мексико (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 и B9-0030/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0014/2019

(за замяна на B9-0014/2019, B9-0027/2019 и B9-0030/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—    Kati Piri и Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P9_TA(2019)0005)

(Предложенията за резолюции B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 и B9-0029/2019 отпадат.)

Изказвания

Martin Horwood относно протичането на гласуванията (председателят направи разяснения).

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност