Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2733(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0014/2019

Debatten :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Stemmingen :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0005

Notulen
XML 5k
Donderdag 18 juli 2019 - Straatsburg

7.2. Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 en B9-0030/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0014/2019

(ter vervanging van B9-0014/2019, B9-0027/2019 en B9-0030/2019):

ingediend door de volgende leden:

—    Kati Piri en Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0005)

(Ontwerpresoluties B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 en B9-0029/2019 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Martin Horwood, over het verloop van de stemmingen (de Voorzitter geeft een toelichting).

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid