Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2733(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0014/2019

Debatter :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Omröstningar :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0005

Protokoll
Torsdagen den 18 juli 2019 - Strasbourg

7.2. Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 och B9-0030/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0014/2019

(ersätter B9-0014/2019, B9-0027/2019 och B9-0030/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Kati Piri och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0005)

(Resolutionsförslagen B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 och B9-0029/2019 bortföll.)

Inlägg:

Martin Horwood yttrade sig om genomförandet av omröstningen (talmannen gjorde förtydliganden).

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy