Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2734(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0012/2019

Debatter :

PV 18/07/2019 - 5.1
CRE 18/07/2019 - 5.1

Omröstningar :

PV 18/07/2019 - 7.3
CRE 18/07/2019 - 7.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0006

Protokoll
Torsdagen den 18 juli 2019 - Strasbourg

7.3. Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 och B9-0025/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0012/2019

(ersätter B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 och B9-0025/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Isabel Santos, för S&D-gruppen;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter och Viola Von Cramon-Taubadel, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0006)

(Resolutionsförslag B9-0020/2019 bortföll.)

Inlägg:

Petras Auštrevičius yttrade sig före omröstningen.

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy