Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 11k
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

13. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 16 Ιουλίου 2019

(*) Απόρρητο όνομα

Kevin Schmid (αριθ. 0297/2019)· (*) (αριθ. 0298/2019)· (*) (αριθ. 0299/2019)· (*) (αριθ. 0300/2019)· (*) (αριθ. 0301/2019)· (*) (αριθ. 0302/2019)· Bert Vanhelmont (αριθ. 0303/2019)· Salvatore Abalsamo (αριθ. 0304/2019)· (*) (αριθ. 0305/2019)· (*) (αριθ. 0306/2019)· Rauta Dănuț Cătălin (αριθ. 0307/2019)· (*) (αριθ. 0308/2019)· (*) (αριθ. 0309/2019)· Belén Moreno Solano (αριθ. 0310/2019)· Aakash Basu (αριθ. 0311/2019)· (*) (αριθ. 0312/2019)· Raina Mihailova (αριθ. 0313/2019)· Ian Miles (αριθ. 0314/2019)· (*) (αριθ. 0315/2019)· Diyan Yanchev (αριθ. 0316/2019)· (*) (αριθ. 0317/2019)· Jānis Kuzins (αριθ. 0318/2019)· (*) (αριθ. 0319/2019)· Johann Dooh (αριθ. 0320/2019)· (*) (αριθ. 0321/2019)· (*) (αριθ. 0322/2019)· Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (αριθ. 0323/2019)· (*) (αριθ. 0324/2019)· Richard Hajek (αριθ. 0325/2019)· Vincenzo Rizzo (αριθ. 0326/2019)· Steve Mason (αριθ. 0327/2019)· Esther Lorente (αριθ. 0328/2019)· Nuno Veríssimo Pereira (αριθ. 0329/2019)· Marios Achelleos (αριθ. 0330/2019)· Elena Blanco Fuente (αριθ. 0331/2019)· (*) (αριθ. 0332/2019)· Roberto Valentini (αριθ. 0333/2019)· (*) (αριθ. 0334/2019)· Eduardo Velázquez (αριθ. 0335/2019)· (*) (αριθ. 0336/2019)· (*) (αριθ. 0337/2019)· Steffen Müer (αριθ. 0338/2019)· Josef Kamhuber (αριθ. 0339/2019)· Antonia de los Ángeles Agular López (αριθ. 0340/2019)· (*) (αριθ. 0341/2019)· (*) (αριθ. 0342/2019)· Jorge Monteiro (αριθ. 0343/2019)· (*) (αριθ. 0344/2019)· (*) (αριθ. 0345/2019)· Mekhmed Dermendzhi (αριθ. 0346/2019)· Bert Vanhelmont (αριθ. 0347/2019)· Renato Lelli (αριθ. 0348/2019)· Enrico Semeraro (αριθ. 0349/2019)· (*) (αριθ. 0350/2019)· (*) (αριθ. 0351/2019)· (*) (αριθ. 0352/2019)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0353/2019)· Joan Simonet Pons (αριθ. 0354/2019)· Eleni Portaliou (αριθ. 0355/2019)· (*) (αριθ. 0356/2019)· Roman Mazur (αριθ. 0357/2019)· Aĭfer Mekhmed (αριθ. 0358/2019)· Bernard Gallay (αριθ. 0359/2019)· Miguelina Sandoval Aquino (αριθ. 0360/2019)· Miquel Peralta Pujol (αριθ. 0361/2019)· (*) (αριθ. 0362/2019)· Giovanni Bonvento (αριθ. 0363/2019)· (*) (αριθ. 0364/2019)· Wigcher Geert Spanninga (αριθ. 0365/2019)· Martin Jürgens (αριθ. 0366/2019)· (*) (αριθ. 0367/2019)· (*) (αριθ. 0368/2019)· Thomas Pfister (αριθ. 0369/2019)· Lucas Estagnasié (αριθ. 0370/2019)· Stephan Szalay (αριθ. 0371/2019)· Allan Jørgensen (αριθ. 0372/2019)· (*) (αριθ. 0373/2019)· György Palla (αριθ. 0374/2019)· (*) (αριθ. 0375/2019)· Ahmad Aziz (αριθ. 0376/2019)· José Antonio Maciá Gómez (αριθ. 0377/2019)· (*) (αριθ. 0378/2019)· Zhivko Avdziev (αριθ. 0379/2019)· Andrew Mccormick (αριθ. 0380/2019)· (*) (αριθ. 0381/2019)· Bert Van Nispen (αριθ. 0382/2019)· (*) (αριθ. 0383/2019)· (*) (αριθ. 0384/2019)· Ahmad Aziz (αριθ. 0385/2019)· (*) (αριθ. 0386/2019)· Cristian Secară (αριθ. 0387/2019)· Păun Dan Alexandru (αριθ. 0388/2019)· (*) (αριθ. 0389/2019)· (*) (αριθ. 0390/2019)· (*) (αριθ. 0391/2019)· (*) (αριθ. 0392/2019)· Venancio Prieto Acosta (αριθ. 0393/2019)· Sándor Bobály (αριθ. 0394/2019)· (*) (αριθ. 0395/2019)· (*) (αριθ. 0396/2019)· (*) (αριθ. 0397/2019)· Ioan Dănuț Voda (αριθ. 0398/2019)· Helena Gawron (αριθ. 0399/2019)· Mika Kallio (αριθ. 0400/2019)· (*) (αριθ. 0401/2019)· Guillaume Boraud (αριθ. 0402/2019)· Alban Asani (αριθ. 0403/2019)· (*) (αριθ. 0404/2019)· (*) (αριθ. 0405/2019)· (*) (αριθ. 0406/2019)· Christoph Klein (αριθ. 0407/2019)· Carlo Pollice (αριθ. 0408/2019)· (*) (αριθ. 0409/2019)· (*) (αριθ. 0410/2019)· Florian Herzberg (αριθ. 0411/2019)· Vicente Vargas (αριθ. 0412/2019)· Nial Pickering (αριθ. 0413/2019)· (*) (αριθ. 0414/2019)· Noël Lucia (αριθ. 0415/2019)· Mario Fuchs (αριθ. 0416/2019)· Michele Campanelli (αριθ. 0417/2019)· Charles Litster (αριθ. 0418/2019)· Carlos Carriço (αριθ. 0419/2019)· Juan Manuel Arnal Lizarraga (αριθ. 0420/2019)· (*) (αριθ. 0421/2019)· (*) (αριθ. 0422/2019)· (*) (αριθ. 0423/2019)· Maurizio Scazzeri (αριθ. 0424/2019)· (*) (αριθ. 0425/2019)· Sascha Simon (αριθ. 0426/2019)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0427/2019)· Giampiero Tola (αριθ. 0428/2019)· (*) (αριθ. 0429/2019)· Zoltán Erdős (αριθ. 0430/2019)· Jānis Kuzins (αριθ. 0431/2019)· Celine Li Voge (αριθ. 0432/2019)· Emanuela Agnese Basilicata (αριθ. 0433/2019)· Arianna Campagnuolo (αριθ. 0434/2019)· Arianna Campagnuolo (αριθ. 0435/2019)· Giovanni Bonvento (αριθ. 0436/2019)· Kristian Stoynov (αριθ. 0437/2019)· Mario Giancola (αριθ. 0438/2019)· Robert Finke (αριθ. 0439/2019)· Ahmad Aziz (αριθ. 0440/2019)· Diana Hidan (αριθ. 0441/2019)· (*) (αριθ. 0442/2019)· Lorenzo Stroppolo (αριθ. 0443/2019)· (*) (αριθ. 0444/2019)· (*) (αριθ. 0445/2019)· (*) (αριθ. 0446/2019)· (*) (αριθ. 0447/2019)· (*) (αριθ. 0448/2019)· (*) (αριθ. 0449/2019)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0450/2019)· (*) (αριθ. 0451/2019)· (*) (αριθ. 0452/2019)· Carlos Carriço (αριθ. 0453/2019)· (*) (αριθ. 0454/2019)· (*) (αριθ. 0455/2019)· (*) (αριθ. 0456/2019)· (*) (αριθ. 0457/2019)· (*) (αριθ. 0458/2019)· (*) (αριθ. 0459/2019)· Fabio Cavallazzi (αριθ. 0460/2019)· (*) (αριθ. 0461/2019)· Guy Froment (αριθ. 0462/2019)· Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (αριθ. 0463/2019)· José Augusto Dos Santos Silva (αριθ. 0464/2019)· (*) (αριθ. 0465/2019)· Elena Parente (αριθ. 0466/2019)· (*) (αριθ. 0467/2019)· Gabriela Ionescu (αριθ. 0468/2019)· Glauco Marras (αριθ. 0469/2019)· (*) (αριθ. 0470/2019)· Valentina Manfredini (αριθ. 0471/2019)· Elhar Muminovic (αριθ. 0472/2019)· Patrick Vanhoudt (αριθ. 0473/2019)· Vlad Dogaru (αριθ. 0474/2019)· José Manuel Santos Sánchez (αριθ. 0475/2019)· Holger Lüers (αριθ. 0476/2019)· Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (αριθ. 0477/2019)· (*) (αριθ. 0478/2019)· (*) (αριθ. 0479/2019)· Valentin Leupolt (αριθ. 0480/2019)· Georges Papageorgiou (αριθ. 0481/2019)· Davide Boni (αριθ. 0482/2019)· Victor Negrescu (αριθ. 0483/2019)· Martin Jürgens (αριθ. 0484/2019)· Paraskevas Louloudakis (αριθ. 0485/2019)· Lara Méndez (αριθ. 0486/2019)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0487/2019)· Guido Schulz (αριθ. 0488/2019)· (*) (αριθ. 0489/2019)· Stefan Thien (αριθ. 0490/2019)· Xavi Galindo Ozuna (αριθ. 0491/2019)· (*) (αριθ. 0492/2019)· (*) (αριθ. 0493/2019)· Sándor Tóth (αριθ. 0494/2019)· Sándor Tóth (αριθ. 0495/2019)· Elhar Muminovic (αριθ. 0496/2019)· Sándor Tóth (αριθ. 0497/2019)· Sean Pearce (αριθ. 0498/2019)· (*) (αριθ. 0499/2019)· (*) (αριθ. 0500/2019)· Carmen Espósito (αριθ. 0501/2019)· (*) (αριθ. 0502/2019)· Olga Biskou (αριθ. 0503/2019)· Mieczysław Zych (αριθ. 0504/2019)· Philipp Schmagold (αριθ. 0505/2019)· Ton Vervloet (αριθ. 0506/2019)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0507/2019)· (*) (αριθ. 0508/2019)· Bojan Barišič (αριθ. 0509/2019)· (*) (αριθ. 0510/2019)· (*) (αριθ. 0511/2019)· Bruno Piketty (αριθ. 0512/2019)· Paula Echenique (αριθ. 0513/2019)· (*) (αριθ. 0514/2019)· Víctor Manuel Soriano i Piqueras (αριθ. 0515/2019)· Naomi Willemsen (αριθ. 0516/2019)· (*) (αριθ. 0517/2019)· Polonia Castellanos (αριθ. 0518/2019)· Manuel Pardos Vicente (αριθ. 0519/2019)· María José Estopa Jiménez (αριθ. 0520/2019)· (*) (αριθ. 0521/2019)· (*) (αριθ. 0522/2019)· (*) (αριθ. 0523/2019)· Sándor Tóth (αριθ. 0524/2019)· (*) (αριθ. 0525/2019)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0526/2019)· (*) (αριθ. 0527/2019)· Marta Cànaves Oriol (αριθ. 0528/2019)· (*) (αριθ. 0529/2019)· (*) (αριθ. 0530/2019)· (*) (αριθ. 0531/2019)· (*) (αριθ. 0532/2019)· Elisa De Pirro (αριθ. 0533/2019)· Michael Watts (αριθ. 0534/2019)· Tito Rodrigues (αριθ. 0535/2019)· Franz Josef Glasl (αριθ. 0536/2019)· (*) (αριθ. 0537/2019)· Marios Achelleos (αριθ. 0538/2019)· Gabrielle Dieckmann (αριθ. 0539/2019)· Thomas Bublitz (αριθ. 0540/2019)· (*) (αριθ. 0541/2019)· (*) (αριθ. 0542/2019)· (*) (αριθ. 0543/2019)· (*) (αριθ. 0544/2019)· (*) (αριθ. 0545/2019)· Ton Vervloet (αριθ. 0546/2019)· Michael Hubmann (αριθ. 0547/2019)· Nicolas Laarman (αριθ. 0548/2019)· (*) (αριθ. 0549/2019)· (*) (αριθ. 0550/2019)· (*) (αριθ. 0551/2019)· (*) (αριθ. 0552/2019)· (*) (αριθ. 0553/2019)· Krzysztof Grabowski (αριθ. 0554/2019)· (*) (αριθ. 0555/2019)· (*) (αριθ. 0556/2019)· Dániel Farkas (αριθ. 0557/2019)· (*) (αριθ. 0558/2019)· (*) (αριθ. 0559/2019)· Timothée Galvaire (αριθ. 0560/2019)· (*) (αριθ. 0561/2019)· (*) (αριθ. 0562/2019)· (*) (αριθ. 0563/2019)· (*) (αριθ. 0564/2019)· (*) (αριθ. 0565/2019)· (*) (αριθ. 0566/2019)· Christoph Klein (αριθ. 0567/2019)· (*) (αριθ. 0568/2019)· (*) (αριθ. 0569/2019)· (*) (αριθ. 0570/2019)· (*) (αριθ. 0571/2019)· Per Thomas Nilsson (αριθ. 0572/2019)· (*) (αριθ. 0573/2019)· (*) (αριθ. 0574/2019)· Bernard Rosic (αριθ. 0575/2019)· Susanne Kumlin (αριθ. 0576/2019)· Ahmad Aziz (αριθ. 0577/2019)· Gredo Förster (αριθ. 0578/2019)· Mathias Weiß (αριθ. 0579/2019)· Jiří Ježek (αριθ. 0580/2019)· (*) (αριθ. 0581/2019)· (*) (αριθ. 0582/2019)· Alejandro Domínguez (αριθ. 0583/2019)· Remo Pulcini (αριθ. 0584/2019)· Jürgen Wippler (αριθ. 0585/2019)· Petcu-Nedelcu Steluța (αριθ. 0586/2019)· (*) (αριθ. 0587/2019)· (*) (αριθ. 0588/2019)· (*) (αριθ. 0589/2019)· (*) (αριθ. 0590/2019)· Guy Froment (αριθ. 0591/2019).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 16 Ιουλίου 2019 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλησαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν τόπο κατοικίας ή έδρα σε κράτος μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου