Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 juli 2019 - Strasbourg

13. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen:

Den 16 juli 2019

(*) Namnet konfidentiellt

Kevin Schmid (nr 0297/2019); (*) (nr 0298/2019); (*) (nr 0299/2019); (*) (nr 0300/2019); (*) (nr 0301/2019); (*) (nr 0302/2019); Bert Vanhelmont (nr 0303/2019); Salvatore Abalsamo (nr 0304/2019); (*) (nr 0305/2019); (*) (nr 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (nr 0307/2019); (*) (nr 0308/2019); (*) (nr 0309/2019); Belén Moreno Solano (nr 0310/2019); Aakash Basu (nr 0311/2019); (*) (nr 0312/2019); Raina Mihailova (nr 0313/2019); Ian Miles (nr 0314/2019); (*) (nr 0315/2019); Diyan Yanchev (nr 0316/2019); (*) (nr 0317/2019); Jānis Kuzins (nr 0318/2019); (*) (nr 0319/2019); Johann Dooh (nr 0320/2019); (*) (nr 0321/2019); (*) (nr 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (nr 0323/2019); (*) (nr 0324/2019); Richard Hajek (nr 0325/2019); Vincenzo Rizzo (nr 0326/2019); Steve Mason (nr 0327/2019); Esther Lorente (nr 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (nr 0329/2019); Marios Achelleos (nr 0330/2019); Elena Blanco Fuente (nr 0331/2019); (*) (nr 0332/2019); Roberto Valentini (nr 0333/2019); (*) (nr 0334/2019); Eduardo Velázquez (nr 0335/2019); (*) (nr 0336/2019); (*) (nr 0337/2019); Steffen Müer (nr 0338/2019); Josef Kamhuber (nr 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (nr 0340/2019); (*) (nr 0341/2019); (*) (nr 0342/2019); Jorge Monteiro (nr 0343/2019); (*) (nr 0344/2019); (*) (nr 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (nr 0346/2019); Bert Vanhelmont (nr 0347/2019); Renato Lelli (nr 0348/2019); Enrico Semeraro (nr 0349/2019); (*) (nr 0350/2019); (*) (nr 0351/2019); (*) (nr 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0353/2019); Joan Simonet Pons (nr 0354/2019); Eleni Portaliou (nr 0355/2019); (*) (nr 0356/2019); Roman Mazur (nr 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (nr 0358/2019); Bernard Gallay (nr 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (nr 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (nr 0361/2019); (*) (nr 0362/2019); Giovanni Bonvento (nr 0363/2019); (*) (nr 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (nr 0365/2019); Martin Jürgens (nr 0366/2019); (*) (nr 0367/2019); (*) (nr 0368/2019); Thomas Pfister (nr 0369/2019); Lucas Estagnasié (nr 0370/2019); Stephan Szalay (nr 0371/2019); Allan Jørgensen (nr 0372/2019); (*) (nr 0373/2019); György Palla (nr 0374/2019); (*) (nr 0375/2019); Ahmad Aziz (nr 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (nr 0377/2019); (*) (nr 0378/2019); Zhivko Avdziev (nr 0379/2019); Andrew Mccormick (nr 0380/2019); (*) (nr 0381/2019); Bert Van Nispen (nr 0382/2019); (*) (nr 0383/2019); (*) (nr 0384/2019); Ahmad Aziz (nr 0385/2019); (*) (nr 0386/2019); Cristian Secară (nr 0387/2019); Păun Dan Alexandru (nr 0388/2019); (*) (nr 0389/2019); (*) (nr 0390/2019); (*) (nr 0391/2019); (*) (nr 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (nr 0393/2019); Sándor Bobály (nr 0394/2019); (*) (nr 0395/2019); (*) (nr 0396/2019); (*) (nr 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (nr 0398/2019); Helena Gawron (nr 0399/2019); Mika Kallio (nr 0400/2019); (*) (nr 0401/2019); Guillaume Boraud (nr 0402/2019); Alban Asani (nr 0403/2019); (*) (nr 0404/2019); (*) (nr 0405/2019); (*) (nr 0406/2019); Christoph Klein (nr 0407/2019); Carlo Pollice (nr 0408/2019); (*) (nr 0409/2019); (*) (nr 0410/2019); Florian Herzberg (nr 0411/2019); Vicente Vargas (nr 0412/2019); Nial Pickering (nr 0413/2019); (*) (nr 0414/2019); Noël Lucia (nr 0415/2019); Mario Fuchs (nr 0416/2019); Michele Campanelli (nr 0417/2019); Charles Litster (nr 0418/2019); Carlos Carriço (nr 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (nr 0420/2019); (*) (nr 0421/2019); (*) (nr 0422/2019); (*) (nr 0423/2019); Maurizio Scazzeri (nr 0424/2019); (*) (nr 0425/2019); Sascha Simon (nr 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (nr 0427/2019); Giampiero Tola (nr 0428/2019); (*) (nr 0429/2019); Zoltán Erdős (nr 0430/2019); Jānis Kuzins (nr 0431/2019); Celine Li Voge (nr 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (nr 0433/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0434/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0435/2019); Giovanni Bonvento (nr 0436/2019); Kristian Stoynov (nr 0437/2019); Mario Giancola (nr 0438/2019); Robert Finke (nr 0439/2019); Ahmad Aziz (nr 0440/2019); Diana Hidan (nr 0441/2019); (*) (nr 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (nr 0443/2019); (*) (nr 0444/2019); (*) (nr 0445/2019); (*) (nr 0446/2019); (*) (nr 0447/2019); (*) (nr 0448/2019); (*) (nr 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0450/2019); (*) (nr 0451/2019); (*) (nr 0452/2019); Carlos Carriço (nr 0453/2019); (*) (nr 0454/2019); (*) (nr 0455/2019); (*) (nr 0456/2019); (*) (nr 0457/2019); (*) (nr 0458/2019); (*) (nr 0459/2019); Fabio Cavallazzi (nr 0460/2019); (*) (nr 0461/2019); Guy Froment (nr 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (nr 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (nr 0464/2019); (*) (nr 0465/2019); Elena Parente (nr 0466/2019); (*) (nr 0467/2019); Gabriela Ionescu (nr 0468/2019); Glauco Marras (nr 0469/2019); (*) (nr 0470/2019); Valentina Manfredini (nr 0471/2019); Elhar Muminovic (nr 0472/2019); Patrick Vanhoudt (nr 0473/2019); Vlad Dogaru (nr 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (nr 0475/2019); Holger Lüers (nr 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (nr 0477/2019); (*) (nr 0478/2019); (*) (nr 0479/2019); Valentin Leupolt (nr 0480/2019); Georges Papageorgiou (nr 0481/2019); Davide Boni (nr 0482/2019); Victor Negrescu (nr 0483/2019); Martin Jürgens (nr 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (nr 0485/2019); Lara Méndez (nr 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0487/2019); Guido Schulz (nr 0488/2019); (*) (nr 0489/2019); Stefan Thien (nr 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (nr 0491/2019); (*) (nr 0492/2019); (*) (nr 0493/2019); Sándor Tóth (nr 0494/2019); Sándor Tóth (nr 0495/2019); Elhar Muminovic (nr 0496/2019); Sándor Tóth (nr 0497/2019); Sean Pearce (nr 0498/2019); (*) (nr 0499/2019); (*) (nr 0500/2019); Carmen Espósito (nr 0501/2019); (*) (nr 0502/2019); Olga Biskou (nr 0503/2019); Mieczysław Zych (nr 0504/2019); Philipp Schmagold (nr 0505/2019); Ton Vervloet (nr 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0507/2019); (*) (nr 0508/2019); Bojan Barišič (nr 0509/2019); (*) (nr 0510/2019); (*) (nr 0511/2019); Bruno Piketty (nr 0512/2019); Paula Echenique (nr 0513/2019); (*) (nr 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (nr 0515/2019); Naomi Willemsen (nr 0516/2019); (*) (nr 0517/2019); Polonia Castellanos (nr 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (nr 0519/2019); María José Estopa Jiménez (nr 0520/2019); (*) (nr 0521/2019); (*) (nr 0522/2019); (*) (nr 0523/2019); Sándor Tóth (nr 0524/2019); (*) (nr 0525/2019); Jan-Erik Hansen (nr 0526/2019); (*) (nr 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (nr 0528/2019); (*) (nr 0529/2019); (*) (nr 0530/2019); (*) (nr 0531/2019); (*) (nr 0532/2019); Elisa De Pirro (nr 0533/2019); Michael Watts (nr 0534/2019); Tito Rodrigues (nr 0535/2019); Franz Josef Glasl (nr 0536/2019); (*) (nr 0537/2019); Marios Achelleos (nr 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (nr 0539/2019); Thomas Bublitz (nr 0540/2019); (*) (nr 0541/2019); (*) (nr 0542/2019); (*) (nr 0543/2019); (*) (nr 0544/2019); (*) (nr 0545/2019); Ton Vervloet (nr 0546/2019); Michael Hubmann (nr 0547/2019); Nicolas Laarman (nr 0548/2019); (*) (nr 0549/2019); (*) (nr 0550/2019); (*) (nr 0551/2019); (*) (nr 0552/2019); (*) (nr 0553/2019); Krzysztof Grabowski (nr 0554/2019); (*) (nr 0555/2019); (*) (nr 0556/2019); Dániel Farkas (nr 0557/2019); (*) (nr 0558/2019); (*) (nr 0559/2019); Timothée Galvaire (nr 0560/2019); (*) (nr 0561/2019); (*) (nr 0562/2019); (*) (nr 0563/2019); (*) (nr 0564/2019); (*) (nr 0565/2019); (*) (nr 0566/2019); Christoph Klein (nr 0567/2019); (*) (nr 0568/2019); (*) (nr 0569/2019); (*) (nr 0570/2019); (*) (nr 0571/2019); Per Thomas Nilsson (nr 0572/2019); (*) (nr 0573/2019); (*) (nr 0574/2019); Bernard Rosic (nr 0575/2019); Susanne Kumlin (nr 0576/2019); Ahmad Aziz (nr 0577/2019); Gredo Förster (nr 0578/2019); Mathias Weiß (nr 0579/2019); Jiří Ježek (nr 0580/2019); (*) (nr 0581/2019); (*) (nr 0582/2019); Alejandro Domínguez (nr 0583/2019); Remo Pulcini (nr 0584/2019); Jürgen Wippler (nr 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (nr 0586/2019); (*) (nr 0587/2019); (*) (nr 0588/2019); (*) (nr 0589/2019); (*) (nr 0590/2019); Guy Froment (nr 0591/2019).

Talmannen meddelade att han den 16 juli 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller sitt säte i en medlemsstat.

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy