Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. július 18., Csütörtök - Strasbourg

14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az (EU) 2019/276 határozatnak a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az Eurojust és Szerbia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, JURI

- Javaslat az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Javaslat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs tervéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

BUDG, CULT, JURI

- Az Európai Bizottság tagjának kinevezése – Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

utalva

illetékes:

REGI

- Az Európai Bizottság tagjának kinevezése – Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

IMCO

- A Tanács ajánlása az Európai Központi Bank elnökének kinevezéséről (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

utalva

illetékes:

ECON

2) a képviselők

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a veszélyes árukat szállító hajók alaposabb ellenőrzésének szükségességéről (B8-0237/2019)

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a szolidaritási adóról és a szociális ügyekről (B8-0261/2019)

utalva

illetékes:

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az olasz és az európai gyümölcs- és zöldségágazat támogatásáról (B8-0262/2019)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA

- Mario Borghezio és Oscar Lancini. Állásfoglalási indítvány a régiségpiacok védelméről (B8-0263/2019)

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

CULT

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az európai vallási örökség védelméről (B8-0264/2019)

utalva

illetékes:

CULT

- Stefano Maullu. Állásfoglalási indítvány a dámajáték oktatásának bevezetéséről az iskolákban (B8-0265/2019)

utalva

illetékes:

CULT

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a katedrálisműhelyeknek az UNESCO szellemi kulturális örökségébe való felvételéről (B8-0266/2019)

utalva

illetékes:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc és Adina-Ioana Vălean. Állásfoglalásra irányuló indítvány az előírt gyógykezelések betartása európai napjának bevezetéséről (B9-0002/2019)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a teheneken tudományos kutatási célból végzett fisztulabeültetésről (B9-0004/2019)

utalva

illetékes:

AGRI

Utolsó frissítés: 2019. november 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat