Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 23k
Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d. - Strasbūras

14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2019m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276 (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimą (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

perduota

atsakingam komitetui:

LIBE

Nuomones teikiantys komitetai:

AFET, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (nauja redakcija) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui:

ITRE

Nuomones teikiantys komitetai:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui:

ITRE

Nuomones teikiantys komitetai:

BUDG, CULT, JURI

- Europos Komisijos nario skyrimas - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

REGI

- Europos Komisijos nario skyrimas - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

ITRE

Nuomonę teikiantis komitetas:

IMCO

- Tarybos rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimo (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

ECON

2) Parlamento narių

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės geriau kontroliuoti pavojingus krovinius gabenančius laivus (B8-0237/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

TRAN

Nuomonę teikiantis komitetas:

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl solidarumo mokesčio ir socialinių reikalų (B8-0261/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Italijos ir Europos vaisių ir daržovių sektoriui (B8-0262/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

AGRI

Nuomonę teikiantis komitetas:

INTA

- Mario Borghezio ir Oscar Lancini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl antikvarinių objektų rinkų apsaugos (B8-0263/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

IMCO

Nuomonę teikiantis komitetas:

CULT

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos religinio paveldo išsaugojimo (B8-0264/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

CULT

- Stefano Maullu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokymo žaisti šaškėmis mokykloje (B8-0265/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

CULT

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl katedrų dirbtuvių praktinės patirties įtraukimo į UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą (B8-0266/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc ir Adina-Ioana Vălean. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos gydymo režimo laikymosi dienos paskelbimo (B9-0002/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl fistulių naudojimo karvėms mokslinių tyrimų tikslais (B9-0004/2019)

perduota

atsakingam komitetui:

AGRI

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika