Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 lipca 2019 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Serbią (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

BUDG, CULT, JURI

- Powołanie członka Komisji Europejskiej - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

- Powołanie członka Komisji Europejskiej - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

IMCO

- Zalecenie Rady dotyczące mianowania Prezesa Europejskiego Banku Centralnego (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

2) przez posłów

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie potrzeby bardziej rygorystycznego kontrolowania statków przewożących towary niebezpieczne (B8-0237/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie podatku solidarnościowego i spraw społecznych (B8-0261/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla włoskiego i europejskiego sektora owoców i warzyw (B8-0262/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

INTA

- Mario Borghezio i Oscar Lancini. Projekt rezolucji w sprawie ochrony targów antyków (B8-0263/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

CULT

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiego dziedzictwa sakralnego (B8-0264/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Stefano Maullu. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia do szkół nauki gry w warcaby (B8-0265/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie wpisania wiedzy fachowej pracowni konserwacji katedr na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO (B8-0266/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc i Adina-Ioana Vălean. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Przestrzegania Zasad Leczenia (B9-0002/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie fistulizacji krów w celach naukowych (B9-0004/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności