Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 23k
Joi, 18 iulie 2019 - Strasbourg

14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, CULT, JURI

- Numirea unui membru al Comisiei Europene - Ioan Mircea PAȘCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

retrimis

comisiei competente :

REGI

- Numirea unui membru al Comisiei Europene - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

IMCO

- Recomandarea Consiliului privind numirea preşedintelui Băncii Centrale Europene (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de către deputați

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unui control îmbunătățit al navelor care transportă mărfuri periculoase (B8-0237/2019)

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la taxa de solidaritate și afacerile sociale (B8-0261/2019)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului italian și european al fructelor și legumelor (B8-0262/2019)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

INTA

- Mario Borghezio Oscar Lancini. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea piețelor de antichități (B8-0263/2019)

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

CULT

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la conservarea patrimoniului religios european (B8-0264/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Stefano Maullu. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea jocului de dame în programa școlară (B8-0265/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la includerea meșteșugului atelierelor de catedrale în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO (B8-0266/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc Adina-Ioana Vălean. Propunere de rezoluție referitoare la înființarea unei Zile europene a aderenței la tratament (B9-0002/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la fistulizarea vacilor pentru cercetări științifice (B9-0004/2019)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

Ultima actualizare: 28 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate