Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. julij 2019 - Strasbourg

14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo s strani Eurojusta (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, CULT, JURI

- Imenovanje člana Evropske komisije - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Imenovanje člana Evropske komisije - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Priporočilo Sveta o imenovanju predsednika Evropske centralne banke (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od poslancev Parlamenta

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o potrebi po boljšem nadzoru plovil, ki prevažajo nevarno blago (B8-0237/2019)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o solidarnostnem davku in socialnih vprašanjih (B8-0261/2019)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori italijanskemu in evropskemu sektorju sadja in zelenjave (B8-0262/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA

- Mario Borghezio in Oscar Lancini. Predlog resolucije o varstvu sejmov starin (B8-0263/2019)

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

CULT

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o ohranitvi evropske verske dediščine (B8-0264/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Stefano Maullu. Predlog resolucije o uvedbi učenja igranja dame v šolo (B8-0265/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o vnosu znanja in izkušenj stolniških delavnic na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine (B8-0266/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc in Adina-Ioana Vălean. Predlog resolucije o razglasitvi evropskega dne sodelovalnosti pri zdravljenju (B9-0002/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o fistulaciji krav za namene znanstvenega raziskovanja (B9-0004/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

Zadnja posodobitev: 28. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov