Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 18 юли 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
3.1.Положението в Хонконг
  
3.2.Положението по границата между САЩ и Мексико
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  
5.1.Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  
7.1.Положението в Хонконг (гласуване)
  
7.2.Положението по границата между САЩ и Мексико (гласуване)
  
7.3.Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници (гласуване)
  
7.4.Положението във Венесуела (гласуване)
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.График на следващите заседания
 13.Петиции
 14.Внесени документи
 15.Закриване на заседанието
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (168 kb) Присъствен списък (61 kb) Резултати от гласувания (38 kb) Резултати от поименно гласуване (329 kb) 
 
Протокол (168 kb) Присъствен списък (61 kb) Резултати от гласувания (38 kb) Резултати от поименно гласуване (329 kb) 
 
Протокол (79 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (24 kb) Резултати от поименно гласуване (41 kb) 
 
Протокол (280 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (102 kb) Резултати от поименно гласуване (193 kb) 
Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност