Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 18 juli 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Situatie in Hongkong
  3.2.Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico
 4.Welkomstwoord
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  5.1.Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Stemmingen
  7.1.Situatie in Hongkong (stemming)
  7.2.Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico (stemming)
  7.3.Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen (stemming)
  7.4.Situatie in Venezuela (stemming)
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Verzoekschriften
 14.Ingekomen stukken
 15.Sluiting van de vergadering
 16.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (156 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (36 kb) Hoofdelijke stemming (460 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (23 kb) Hoofdelijke stemming (44 kb) 
 
Notulen (258 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (93 kb) Hoofdelijke stemming (180 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid