Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 18. júla 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Situácia v Hongkongu
  3.2.Situácia na hranici medzi USA a Mexikom
 4.Oficiálne privítanie
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  5.1.Rusko, najmä situácia environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Hlasovanie
  7.1.Situácia v Hongkongu (hlasovanie)
  7.2.Situácia na hranici medzi USA a Mexikom (hlasovanie)
  7.3.Rusko, najmä situácia environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (hlasovanie)
  7.4.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Petície
 14.Predloženie dokumentov
 15.Skončenie rokovania
 16.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (154 kb)
28/11/2019 14:14
  Prezenčná listina (61 kb)
28/11/2019 13:24
 
Zápisnica (77 kb)
28/11/2019 14:14
  Prezenčná listina (11 kb)
28/11/2019 13:24
  Výsledky hlasovaní (24 kb)
10/09/2019 20:54
  Hlasovania podľa mien (42 kb)
17/12/2019 16:26
 
Zápisnica (260 kb)
28/11/2019 14:14
  Prezenčná listina (71 kb)
28/11/2019 13:24
  Výsledky hlasovaní (102 kb)
10/09/2019 20:54
  Hlasovania podľa mien (179 kb)
17/12/2019 16:26
Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia