Seznam 
Zápis
PDF 256kWORD 77k
Čtvrtek, 18. července 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  3.1.Situace v Hongkongu
  3.2.Situace na hranici mezi USA a Mexikem
 4.Přivítání
 5.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)
  5.1.Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Hlasování
  7.1.Situace v Hongkongu (hlasování)
  7.2.Situace na hranici mezi USA a Mexikem (hlasování)
  7.3.Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů (hlasování)
  7.4.Situace ve Venezuele (hlasování)
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Termín příštího dílčího zasedání
 13.Petice
 14.Předložení dokumentů
 15.Ukončení denního zasedání
 16.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:03.


2. Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2019/2730(RSP))

Rozprava se konala dne 16. července 2019 (bod 14 zápisu ze dne 16.7.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani a Isabel Wiseler Lima za skupinu PPE o situaci ve Venezuele (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana a Viola Von Cramon Taubadel za skupinu Verts/ALE o situaci ve Venezuele (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra a Charlie Weimers za skupinu ECR o situaci ve Venezuele (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López a Isabel Santos za skupinu S&D o situaci ve Venezuele (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne za skupinu Renew o situaci ve Venezuele (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry a Sira Rego za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 18.7.2019.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 17.7.2019.)


3.1. Situace v Hongkongu

Návrhy usnesení B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 a B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman a Antony Hook uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, a Jordan Bardella za skupinu ID.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Maria Grapini a Phil Bennion.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 18.7.2019.


3.2. Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Návrhy usnesení B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 a B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima a Sheila Ritchie uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Karen Melchior za skupinu Renew, Susanna Ceccardi za skupinu ID, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Manu Pineda za skupinu GUE/NGL, Ioannis Lagos – nezařazený poslanec, a Maria Arena.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Jackie Jones a Irina Von Wiese.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 18.7.2019.

(pokračování rozpravy: viz bod 5 zápisu ze dne 18.7.2019)


4. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítala členy ukrajinské delegace, kterou vede Petro Porošenko. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: viz bod 3 zápisu ze dne 18.7.2019)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 17.7.2019.)


5.1. Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Návrhy usnesení B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 a B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler a Ramona Strugariu uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Andrius Kubilius za skupinu PPE, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, a Bronis Ropė.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 18.7.2019.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Sophia in 't Veld, Claire Fox (předsedající poskytla upřesnění), Romeo Franz a Marco Zanni.


6. Členství ve výborech a v delegacích

Parlament na žádost skupiny S&D schválil následující rozhodnutí o změně a jmenování:

delegace pro vztahy s Afghánistánem: Biljana Borzan již není členkou

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Maria Grapini a Cristian Terheş.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


7.1. Situace v Hongkongu (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 a B9-0023/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0013/2019

(nahrazující B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 a B9-0023/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Tonino Picula za skupinu S&D;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann a Gina Dowding za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko a Charlie Weimers za skupinu ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2019)0004)

(Návrh usnesení B9-0019/2019 se nebere v potaz.)


7.2. Situace na hranici mezi USA a Mexikem (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 a B9-0030/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0014/2019

(nahrazující B9-0014/2019, B9-0027/2019 a B9-0030/2019):

předložen těmito poslanci:

—    Kati Piri a Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun a Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE.

přijat (P9_TA(2019)0005)

(Návrhy usnesení B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 a B9-0029/2019 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Martin Horwood k průběhu hlasování (předsedající poskytla upřesnění).


7.3. Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 a B9-0025/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0012/2019

(nahrazující B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 a B9-0025/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Isabel Santos za skupinu S&D;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter a Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil a Alexandr Vondra za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2019)0006)

(Návrh usnesení B9-0020/2019 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Petras Auštrevičius před hlasováním.


7.4. Situace ve Venezuele (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 a B9-0011/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0006/2019

(nahrazující B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 a B9-0010/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary a Nuno Melo za skupinu PPE;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula a Isabel Santos za skupinu S&D;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko a Beata Kempa za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2019)0007)

(Návrhy usnesení B9-0007/2019 a B9-0011/2019 se neberou v potaz.)


8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Předsedající plénu navrhla, aby se ustanovení čl. 202 odst. 3 jednacího řádu nebrala v potaz a aby byl zápis z včerejšího denního zasedání schválen nyní.

Parlament s postupem souhlasil a schválil zápis.


9. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Situace ve Venezuele - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


12. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 16. do 19. září 2019.


13. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 16. července 2019

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Kevin Schmid (č. 0297/2019); (*) (č. 0298/2019); (*) (č. 0299/2019); (*) (č. 0300/2019); (*) (č. 0301/2019); (*) (č. 0302/2019); Bert Vanhelmont (č. 0303/2019); Salvatore Abalsamo (č. 0304/2019); (*) (č. 0305/2019); (*) (č. 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (č. 0307/2019); (*) (č. 0308/2019); (*) (č. 0309/2019); Belén Moreno Solano (č. 0310/2019); Aakash Basu (č. 0311/2019); (*) (č. 0312/2019); Raina Mihailova (č. 0313/2019); Ian Miles (č. 0314/2019); (*) (č. 0315/2019); Diyan Yanchev (č. 0316/2019); (*) (č. 0317/2019); Jānis Kuzins (č. 0318/2019); (*) (č. 0319/2019); Johann Dooh (č. 0320/2019); (*) (č. 0321/2019); (*) (č. 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (č. 0323/2019); (*) (č. 0324/2019); Richard Hajek (č. 0325/2019); Vincenzo Rizzo (č. 0326/2019); Steve Mason (č. 0327/2019); Esther Lorente (č. 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (č. 0329/2019); Marios Achelleos (č. 0330/2019); Elena Blanco Fuente (č. 0331/2019); (*) (č. 0332/2019); Roberto Valentini (č. 0333/2019); (*) (č. 0334/2019); Eduardo Velázquez (č. 0335/2019); (*) (č. 0336/2019); (*) (č. 0337/2019); Steffen Müer (č. 0338/2019); Josef Kamhuber (č. 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (č. 0340/2019); (*) (č. 0341/2019); (*) (č. 0342/2019); Jorge Monteiro (č. 0343/2019); (*) (č. 0344/2019); (*) (č. 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (č. 0346/2019); Bert Vanhelmont (č. 0347/2019); Renato Lelli (č. 0348/2019); Enrico Semeraro (č. 0349/2019); (*) (č. 0350/2019); (*) (č. 0351/2019); (*) (č. 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0353/2019); Joan Simonet Pons (č. 0354/2019); Eleni Portaliou (č. 0355/2019); (*) (č. 0356/2019); Roman Mazur (č. 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (č. 0358/2019); Bernard Gallay (č. 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (č. 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (č. 0361/2019); (*) (č. 0362/2019); Giovanni Bonvento (č. 0363/2019); (*) (č. 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (č. 0365/2019); Martin Jürgens (č. 0366/2019); (*) (č. 0367/2019); (*) (č. 0368/2019); Thomas Pfister (č. 0369/2019); Lucas Estagnasié (č. 0370/2019); Stephan Szalay (č. 0371/2019); Allan Jørgensen (č. 0372/2019); (*) (č. 0373/2019); György Palla (č. 0374/2019); (*) (č. 0375/2019); Ahmad Aziz (č. 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (č. 0377/2019); (*) (č. 0378/2019); Zhivko Avdziev (č. 0379/2019); Andrew Mccormick (č. 0380/2019); (*) (č. 0381/2019); Bert Van Nispen (č. 0382/2019); (*) (č. 0383/2019); (*) (č. 0384/2019); Ahmad Aziz (č. 0385/2019); (*) (č. 0386/2019); Cristian Secară (č. 0387/2019); Păun Dan Alexandru (č. 0388/2019); (*) (č. 0389/2019); (*) (č. 0390/2019); (*) (č. 0391/2019); (*) (č. 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (č. 0393/2019); Sándor Bobály (č. 0394/2019); (*) (č. 0395/2019); (*) (č. 0396/2019); (*) (č. 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (č. 0398/2019); Helena Gawron (č. 0399/2019); Mika Kallio (č. 0400/2019); (*) (č. 0401/2019); Guillaume Boraud (č. 0402/2019); Alban Asani (č. 0403/2019); (*) (č. 0404/2019); (*) (č. 0405/2019); (*) (č. 0406/2019); Christoph Klein (č. 0407/2019); Carlo Pollice (č. 0408/2019); (*) (č. 0409/2019); (*) (č. 0410/2019); Florian Herzberg (č. 0411/2019); Vicente Vargas (č. 0412/2019); Nial Pickering (č. 0413/2019); (*) (č. 0414/2019); Noël Lucia (č. 0415/2019); Mario Fuchs (č. 0416/2019); Michele Campanelli (č. 0417/2019); Charles Litster (č. 0418/2019); Carlos Carriço (č. 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (č. 0420/2019); (*) (č. 0421/2019); (*) (č. 0422/2019); (*) (č. 0423/2019); Maurizio Scazzeri (č. 0424/2019); (*) (č. 0425/2019); Sascha Simon (č. 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (č. 0427/2019); Giampiero Tola (č. 0428/2019); (*) (č. 0429/2019); Zoltán Erdős (č. 0430/2019); Jānis Kuzins (č. 0431/2019); Celine Li Voge (č. 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (č. 0433/2019); Arianna Campagnuolo (č. 0434/2019); Arianna Campagnuolo (č. 0435/2019); Giovanni Bonvento (č. 0436/2019); Kristian Stoynov (č. 0437/2019); Mario Giancola (č. 0438/2019); Robert Finke (č. 0439/2019); Ahmad Aziz (č. 0440/2019); Diana Hidan (č. 0441/2019); (*) (č. 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (č. 0443/2019); (*) (č. 0444/2019); (*) (č. 0445/2019); (*) (č. 0446/2019); (*) (č. 0447/2019); (*) (č. 0448/2019); (*) (č. 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0450/2019); (*) (č. 0451/2019); (*) (č. 0452/2019); Carlos Carriço (č. 0453/2019); (*) (č. 0454/2019); (*) (č. 0455/2019); (*) (č. 0456/2019); (*) (č. 0457/2019); (*) (č. 0458/2019); (*) (č. 0459/2019); Fabio Cavallazzi (č. 0460/2019); (*) (č. 0461/2019); Guy Froment (č. 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (č. 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (č. 0464/2019); (*) (č. 0465/2019); Elena Parente (č. 0466/2019); (*) (č. 0467/2019); Gabriela Ionescu (č. 0468/2019); Glauco Marras (č. 0469/2019); (*) (č. 0470/2019); Valentina Manfredini (č. 0471/2019); Elhar Muminovic (č. 0472/2019); Patrick Vanhoudt (č. 0473/2019); Vlad Dogaru (č. 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (č. 0475/2019); Holger Lüers (č. 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (č. 0477/2019); (*) (č. 0478/2019); (*) (č. 0479/2019); Valentin Leupolt (č. 0480/2019); Georges Papageorgiou (č. 0481/2019); Davide Boni (č. 0482/2019); Victor Negrescu (č. 0483/2019); Martin Jürgens (č. 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (č. 0485/2019); Lara Méndez (č. 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0487/2019); Guido Schulz (č. 0488/2019); (*) (č. 0489/2019); Stefan Thien (č. 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (č. 0491/2019); (*) (č. 0492/2019); (*) (č. 0493/2019); Sándor Tóth (č. 0494/2019); Sándor Tóth (č. 0495/2019); Elhar Muminovic (č. 0496/2019); Sándor Tóth (č. 0497/2019); Sean Pearce (č. 0498/2019); (*) (č. 0499/2019); (*) (č. 0500/2019); Carmen Espósito (č. 0501/2019); (*) (č. 0502/2019); Olga Biskou (č. 0503/2019); Mieczysław Zych (č. 0504/2019); Philipp Schmagold (č. 0505/2019); Ton Vervloet (č. 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0507/2019); (*) (č. 0508/2019); Bojan Barišič (č. 0509/2019); (*) (č. 0510/2019); (*) (č. 0511/2019); Bruno Piketty (č. 0512/2019); Paula Echenique (č. 0513/2019); (*) (č. 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (č. 0515/2019); Naomi Willemsen (č. 0516/2019); (*) (č. 0517/2019); Polonia Castellanos (č. 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (č. 0519/2019); María José Estopa Jiménez (č. 0520/2019); (*) (č. 0521/2019); (*) (č. 0522/2019); (*) (č. 0523/2019); Sándor Tóth (č. 0524/2019); (*) (č. 0525/2019); Jan-Erik Hansen (č. 0526/2019); (*) (č. 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (č. 0528/2019); (*) (č. 0529/2019); (*) (č. 0530/2019); (*) (č. 0531/2019); (*) (č. 0532/2019); Elisa De Pirro (č. 0533/2019); Michael Watts (č. 0534/2019); Tito Rodrigues (č. 0535/2019); Franz Josef Glasl (č. 0536/2019); (*) (č. 0537/2019); Marios Achelleos (č. 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (č. 0539/2019); Thomas Bublitz (č. 0540/2019); (*) (č. 0541/2019); (*) (č. 0542/2019); (*) (č. 0543/2019); (*) (č. 0544/2019); (*) (č. 0545/2019); Ton Vervloet (č. 0546/2019); Michael Hubmann (č. 0547/2019); Nicolas Laarman (č. 0548/2019); (*) (č. 0549/2019); (*) (č. 0550/2019); (*) (č. 0551/2019); (*) (č. 0552/2019); (*) (č. 0553/2019); Krzysztof Grabowski (č. 0554/2019); (*) (č. 0555/2019); (*) (č. 0556/2019); Dániel Farkas (č. 0557/2019); (*) (č. 0558/2019); (*) (č. 0559/2019); Timothée Galvaire (č. 0560/2019); (*) (č. 0561/2019); (*) (č. 0562/2019); (*) (č. 0563/2019); (*) (č. 0564/2019); (*) (č. 0565/2019); (*) (č. 0566/2019); Christoph Klein (č. 0567/2019); (*) (č. 0568/2019); (*) (č. 0569/2019); (*) (č. 0570/2019); (*) (č. 0571/2019); Per Thomas Nilsson (č. 0572/2019); (*) (č. 0573/2019); (*) (č. 0574/2019); Bernard Rosic (č. 0575/2019); Susanne Kumlin (č. 0576/2019); Ahmad Aziz (č. 0577/2019); Gredo Förster (č. 0578/2019); Mathias Weiß (č. 0579/2019); Jiří Ježek (č. 0580/2019); (*) (č. 0581/2019); (*) (č. 0582/2019); Alejandro Domínguez (č. 0583/2019); Remo Pulcini (č. 0584/2019); Jürgen Wippler (č. 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (č. 0586/2019); (*) (č. 0587/2019); (*) (č. 0588/2019); (*) (č. 0589/2019); (*) (č. 0590/2019); Guy Froment (č. 0591/2019).

Předsedající oznámil, že dne 16. července 2019 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/276, pokud jde o prostředky uvolněné z nástroje pružnosti na rok 2019 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, CULT, JURI

- Jmenování člena Evropské komise - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Jmenování členky Evropské komise - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Doporučení Rady o jmenování prezidenta Evropské centrální banky (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

2) poslanci

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nutnosti lépe kontrolovat plavidla přepravující nebezpečné zboží (B8-0237/2019)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o solidární dani a sociálních otázkách (B8-0261/2019)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře italského a evropského odvětví ovoce a zeleniny (B8-0262/2019)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mario Borghezio a Oscar Lancini. Návrh usnesení o ochraně trhů se starožitnostmi (B8-0263/2019)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ochraně evropského náboženského dědictví (B8-0264/2019)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Stefano Maullu. Návrh usnesení o zavedení výuky stolní hry „dáma“ do škol (B8-0265/2019)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zápisu znalostí dílen katedrál do nehmotného kulturního dědictví UNESCO (B8-0266/2019)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc a Adina-Ioana Vălean. Návrh usnesení o vyhlášení Evropského dne dodržování léčby (B9-0002/2019)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o kanylování krav pro účely vědeckého výzkumu (B9-0004/2019)

předáno

příslušný výbor :

AGRI


15. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 11:36.


16. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí