Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 255kWORD 76k
Torstai 18. heinäkuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Hongkongin tilanne
  3.2.Tilanne Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)
  5.1.Venäjä ja erityisesti ympäristöaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien tilanne
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  7.1.Hongkongin tilanne (äänestys)
  7.2.Tilanne Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla (äänestys)
  7.3.Venäjä ja erityisesti ympäristöaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien tilanne (äänestys)
  7.4.Venezuelan tilanne (äänestys)
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Vetoomukset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Istunnon päättäminen
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.03.


2. Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2019/2730(RSP))

Keskustelu käytiin 16. heinäkuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.7.2019, kohta 14).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani ja Isabel Wiseler Lima PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019)

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana ja Viola Von Cramon Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019)

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra ja Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019)

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López ja Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019)

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019)

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry ja Sira Rego GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.7.2019, kohta 7.4.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 17.7.2019, kohta 2.)


3.1. Hongkongin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman ja Antony Hook esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta ja Jordan Bardella ID-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Maria Grapini ja Phil Bennion.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.7.2019, kohta 7.1.


3.2. Tilanne Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla

Päätöslauselmaesitykset B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 ja B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima ja Sheila Ritchie esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Karen Melchior Renew-ryhmän puolesta, Susanna Ceccardi ID-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ioannis Lagos ja Maria Arena.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Jackie Jones ja Irina Von Wiese.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.7.2019, kohta 7.2.

(jatkoa keskustelulle: ks. istunnon pöytäkirja 18.7.2019, kohta 5)


4. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen ukrainalaisen valtuuskunnan, jota johti Petro Porošenko.


5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)

(keskustelun alku: ks. istunnon pöytäkirja 18.7.2019, kohta 3)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 17.7.2019, kohta 2.)


5.1. Venäjä ja erityisesti ympäristöaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 ja B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler ja Ramona Strugariu esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Andrius Kubilius PPE-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bronis Ropė.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.7.2019, kohta 7.3.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Sophia in 't Veld, Claire Fox (puhemies täsmensi asiaa), Romeo Franz ja Marco Zanni.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavan muutospäätöksen ja seuraavat nimitykset:

suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta: Biljana Borzan ei ole enää jäsen

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Maria Grapini ja Cristian Terheş.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


7.1. Hongkongin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0013/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann ja Gina Dowding Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko ja Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0004)

(Päätöslauselmaesitys B9-0019/2019 raukesi.)


7.2. Tilanne Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 ja B9-0030/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0014/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0014/2019, B9-0027/2019 ja B9-0030/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—    Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0005)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 ja B9-0029/2019 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Martin Horwood äänestyksen kulusta (puhemies selvensi asiaa).


7.3. Venäjä ja erityisesti ympäristöaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 ja B9-0025/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0012/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 ja B9-0025/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter ja Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil ja Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0006)

(Päätöslauselmaesitys B9-0020/2019 raukesi.)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Petras Auštrevičius.


7.4. Venezuelan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 ja B9-0011/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0006/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 ja B9-0010/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary ja Nuno Melo PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula ja Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko ja Beata Kempa ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0007)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0007/2019 ja B9-0011/2019 raukesivat.)


8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Puhemies ehdotti parlamentille, että poiketaan työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdasta ja että edellisen istunnon pöytäkirja hyväksytään nyt.

Parlamentti antoi suostumuksensa ja hyväksyi pöytäkirjan.


9. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Venezuelan tilanne - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 16. - 19. syyskuuta 2019.


13. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti:

16. heinäkuuta 2019

(*) käsitellään luottamuksellisena

Kevin Schmid (nro 0297/2019); (*) (nro 0298/2019); (*) (nro 0299/2019); (*) (nro 0300/2019); (*) (nro 0301/2019); (*) (nro 0302/2019); Bert Vanhelmont (nro 0303/2019); Salvatore Abalsamo (nro 0304/2019); (*) (nro 0305/2019); (*) (nro 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (nro 0307/2019); (*) (nro 0308/2019); (*) (nro 0309/2019); Belén Moreno Solano (nro 0310/2019); Aakash Basu (nro 0311/2019); (*) (nro 0312/2019); Raina Mihailova (nro 0313/2019); Ian Miles (nro 0314/2019); (*) (nro 0315/2019); Diyan Yanchev (nro 0316/2019); (*) (nro 0317/2019); Jānis Kuzins (nro 0318/2019); (*) (nro 0319/2019); Johann Dooh (nro 0320/2019); (*) (nro 0321/2019); (*) (nro 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (nro 0323/2019); (*) (nro 0324/2019); Richard Hajek (nro 0325/2019); Vincenzo Rizzo (nro 0326/2019); Steve Mason (nro 0327/2019); Esther Lorente (nro 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (nro 0329/2019); Marios Achelleos (nro 0330/2019); Elena Blanco Fuente (nro 0331/2019); (*) (nro 0332/2019); Roberto Valentini (nro 0333/2019); (*) (nro 0334/2019); Eduardo Velázquez (nro 0335/2019); (*) (nro 0336/2019); (*) (nro 0337/2019); Steffen Müer (nro 0338/2019); Josef Kamhuber (nro 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (nro 0340/2019); (*) (nro 0341/2019); (*) (nro 0342/2019); Jorge Monteiro (nro 0343/2019); (*) (nro 0344/2019); (*) (nro 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (nro 0346/2019); Bert Vanhelmont (nro 0347/2019); Renato Lelli (nro 0348/2019); Enrico Semeraro (nro 0349/2019); (*) (nro 0350/2019); (*) (nro 0351/2019); (*) (nro 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0353/2019); Joan Simonet Pons (nro 0354/2019); Eleni Portaliou (nro 0355/2019); (*) (nro 0356/2019); Roman Mazur (nro 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (nro 0358/2019); Bernard Gallay (nro 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (nro 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (nro 0361/2019); (*) (nro 0362/2019); Giovanni Bonvento (nro 0363/2019); (*) (nro 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (nro 0365/2019); Martin Jürgens (nro 0366/2019); (*) (nro 0367/2019); (*) (nro 0368/2019); Thomas Pfister (nro 0369/2019); Lucas Estagnasié (nro 0370/2019); Stephan Szalay (nro 0371/2019); Allan Jørgensen (nro 0372/2019); (*) (nro 0373/2019); György Palla (nro 0374/2019); (*) (nro 0375/2019); Ahmad Aziz (nro 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (nro 0377/2019); (*) (nro 0378/2019); Zhivko Avdziev (nro 0379/2019); Andrew Mccormick (nro 0380/2019); (*) (nro 0381/2019); Bert Van Nispen (nro 0382/2019); (*) (nro 0383/2019); (*) (nro 0384/2019); Ahmad Aziz (nro 0385/2019); (*) (nro 0386/2019); Cristian Secară (nro 0387/2019); Păun Dan Alexandru (nro 0388/2019); (*) (nro 0389/2019); (*) (nro 0390/2019); (*) (nro 0391/2019); (*) (nro 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (nro 0393/2019); Sándor Bobály (nro 0394/2019); (*) (nro 0395/2019); (*) (nro 0396/2019); (*) (nro 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (nro 0398/2019); Helena Gawron (nro 0399/2019); Mika Kallio (nro 0400/2019); (*) (nro 0401/2019); Guillaume Boraud (nro 0402/2019); Alban Asani (nro 0403/2019); (*) (nro 0404/2019); (*) (nro 0405/2019); (*) (nro 0406/2019); Christoph Klein (nro 0407/2019); Carlo Pollice (nro 0408/2019); (*) (nro 0409/2019); (*) (nro 0410/2019); Florian Herzberg (nro 0411/2019); Vicente Vargas (nro 0412/2019); Nial Pickering (nro 0413/2019); (*) (nro 0414/2019); Noël Lucia (nro 0415/2019); Mario Fuchs (nro 0416/2019); Michele Campanelli (nro 0417/2019); Charles Litster (nro 0418/2019); Carlos Carriço (nro 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (nro 0420/2019); (*) (nro 0421/2019); (*) (nro 0422/2019); (*) (nro 0423/2019); Maurizio Scazzeri (nro 0424/2019); (*) (nro 0425/2019); Sascha Simon (nro 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (nro 0427/2019); Giampiero Tola (nro 0428/2019); (*) (nro 0429/2019); Zoltán Erdős (nro 0430/2019); Jānis Kuzins (nro 0431/2019); Celine Li Voge (nro 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (nro 0433/2019); Arianna Campagnuolo (nro 0434/2019); Arianna Campagnuolo (nro 0435/2019); Giovanni Bonvento (nro 0436/2019); Kristian Stoynov (nro 0437/2019); Mario Giancola (nro 0438/2019); Robert Finke (nro 0439/2019); Ahmad Aziz (nro 0440/2019); Diana Hidan (nro 0441/2019); (*) (nro 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (nro 0443/2019); (*) (nro 0444/2019); (*) (nro 0445/2019); (*) (nro 0446/2019); (*) (nro 0447/2019); (*) (nro 0448/2019); (*) (nro 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0450/2019); (*) (nro 0451/2019); (*) (nro 0452/2019); Carlos Carriço (nro 0453/2019); (*) (nro 0454/2019); (*) (nro 0455/2019); (*) (nro 0456/2019); (*) (nro 0457/2019); (*) (nro 0458/2019); (*) (nro 0459/2019); Fabio Cavallazzi (nro 0460/2019); (*) (nro 0461/2019); Guy Froment (nro 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (nro 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (nro 0464/2019); (*) (nro 0465/2019); Elena Parente (nro 0466/2019); (*) (nro 0467/2019); Gabriela Ionescu (nro 0468/2019); Glauco Marras (nro 0469/2019); (*) (nro 0470/2019); Valentina Manfredini (nro 0471/2019); Elhar Muminovic (nro 0472/2019); Patrick Vanhoudt (nro 0473/2019); Vlad Dogaru (nro 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (nro 0475/2019); Holger Lüers (nro 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (nro 0477/2019); (*) (nro 0478/2019); (*) (nro 0479/2019); Valentin Leupolt (nro 0480/2019); Georges Papageorgiou (nro 0481/2019); Davide Boni (nro 0482/2019); Victor Negrescu (nro 0483/2019); Martin Jürgens (nro 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (nro 0485/2019); Lara Méndez (nro 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0487/2019); Guido Schulz (nro 0488/2019); (*) (nro 0489/2019); Stefan Thien (nro 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (nro 0491/2019); (*) (nro 0492/2019); (*) (nro 0493/2019); Sándor Tóth (nro 0494/2019); Sándor Tóth (nro 0495/2019); Elhar Muminovic (nro 0496/2019); Sándor Tóth (nro 0497/2019); Sean Pearce (nro 0498/2019); (*) (nro 0499/2019); (*) (nro 0500/2019); Carmen Espósito (nro 0501/2019); (*) (nro 0502/2019); Olga Biskou (nro 0503/2019); Mieczysław Zych (nro 0504/2019); Philipp Schmagold (nro 0505/2019); Ton Vervloet (nro 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0507/2019); (*) (nro 0508/2019); Bojan Barišič (nro 0509/2019); (*) (nro 0510/2019); (*) (nro 0511/2019); Bruno Piketty (nro 0512/2019); Paula Echenique (nro 0513/2019); (*) (nro 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (nro 0515/2019); Naomi Willemsen (nro 0516/2019); (*) (nro 0517/2019); Polonia Castellanos (nro 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (nro 0519/2019); María José Estopa Jiménez (nro 0520/2019); (*) (nro 0521/2019); (*) (nro 0522/2019); (*) (nro 0523/2019); Sándor Tóth (nro 0524/2019); (*) (nro 0525/2019); Jan-Erik Hansen (nro 0526/2019); (*) (nro 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (nro 0528/2019); (*) (nro 0529/2019); (*) (nro 0530/2019); (*) (nro 0531/2019); (*) (nro 0532/2019); Elisa De Pirro (nro 0533/2019); Michael Watts (nro 0534/2019); Tito Rodrigues (nro 0535/2019); Franz Josef Glasl (nro 0536/2019); (*) (nro 0537/2019); Marios Achelleos (nro 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (nro 0539/2019); Thomas Bublitz (nro 0540/2019); (*) (nro 0541/2019); (*) (nro 0542/2019); (*) (nro 0543/2019); (*) (nro 0544/2019); (*) (nro 0545/2019); Ton Vervloet (nro 0546/2019); Michael Hubmann (nro 0547/2019); Nicolas Laarman (nro 0548/2019); (*) (nro 0549/2019); (*) (nro 0550/2019); (*) (nro 0551/2019); (*) (nro 0552/2019); (*) (nro 0553/2019); Krzysztof Grabowski (nro 0554/2019); (*) (nro 0555/2019); (*) (nro 0556/2019); Dániel Farkas (nro 0557/2019); (*) (nro 0558/2019); (*) (nro 0559/2019); Timothée Galvaire (nro 0560/2019); (*) (nro 0561/2019); (*) (nro 0562/2019); (*) (nro 0563/2019); (*) (nro 0564/2019); (*) (nro 0565/2019); (*) (nro 0566/2019); Christoph Klein (nro 0567/2019); (*) (nro 0568/2019); (*) (nro 0569/2019); (*) (nro 0570/2019); (*) (nro 0571/2019); Per Thomas Nilsson (nro 0572/2019); (*) (nro 0573/2019); (*) (nro 0574/2019); Bernard Rosic (nro 0575/2019); Susanne Kumlin (nro 0576/2019); Ahmad Aziz (nro 0577/2019); Gredo Förster (nro 0578/2019); Mathias Weiß (nro 0579/2019); Jiří Ježek (nro 0580/2019); (*) (nro 0581/2019); (*) (nro 0582/2019); Alejandro Domínguez (nro 0583/2019); Remo Pulcini (nro 0584/2019); Jürgen Wippler (nro 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (nro 0586/2019); (*) (nro 0587/2019); (*) (nro 0588/2019); (*) (nro 0589/2019); (*) (nro 0590/2019); Guy Froment (nro 0591/2019).

Puhemies on lähettänyt 16. heinäkuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen (EU) 2019/276 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi toteutettavia toimia varten käyttöön otettujen määrien tarkistamisesta (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, CULT, JURI

- Komission jäsenen nimittäminen - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Komission jäsenen nimittäminen - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO

- Neuvoston suositus Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämisestä (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) jäseniltä:

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tarpeesta tarkastaa paremmin vaarallisia aineita kuljettavat alukset (B8-0237/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys solidaarisuusverosta ja sosiaaliasioista (B8-0261/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian ja EU:n hedelmä- ja vihannesalan tukemisesta (B8-0262/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Mario Borghezio ja Oscar Lancini. Päätöslauselmaesitys antiikkimarkkinoiden suojaamisesta (B8-0263/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Euroopan uskonnollisen perinnön säilyttämisestä (B8-0264/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Stefano Maullu. Päätöslauselmaesitys tammipelin sisällyttämisestä kouluopetukseen (B8-0265/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys katedraalien ylläpitoon erikoistuneiden verstaiden tietotaidon lisäämisestä UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon (B8-0266/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc ja Adina-Ioana Vălean. Päätöslauselmaesitys hoitoon sitoutumista koskevan eurooppalaisen teemapäivän käyttöönotosta (B9-0002/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys pötsiavanteen tekemisestä lehmille tieteellistä tutkimusta varten (B9-0004/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI


15. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 11.36.


16. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Estyneet:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö