Index 
Jegyzőkönyv
XML 156kPDF 261kWORD 76k
2019. július 18., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
3.1.A hongkongi helyzet
  
3.2.Az USA és Mexikó közötti határon kialakult helyzet
 4.Köszöntés
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a vita folytatása)
  
5.1.Oroszország, nevezetesen a környezetvédelmi aktivisták és az ukrán politikai foglyok helyzete
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Szavazások órája
  
7.1.A hongkongi helyzet (szavazás)
  
7.2.Az USA és Mexikó közötti határon kialakult helyzet (szavazás)
  
7.3.Oroszország, nevezetesen a környezetvédelmi aktivisták és az ukrán politikai foglyok helyzete (szavazás)
  
7.4.A venezuelai helyzet (szavazás)
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.A következő ülésnapok időpontja
 13.Petíciók
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Az ülés berekesztése
 16.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.03-kor nyitják meg.


2. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2019/2730(RSP))

A vita időpontja: 2019. július 16. (2019.7.16-i jegyzőkönyv, 14. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani és Isabel Wiseler Lima, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana és Viola Von Cramon Taubadel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra és Charlie Weimers, az ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López és Isabel Santos, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans és Marie Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry és Sira Rego, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Szavazás: 2019.7.18-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.7.17-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. A hongkongi helyzet

Állásfoglalási indítványok: B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 és B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman és Antony Hook előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Jordan Bardella, a(z) ID képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Maria Grapini és Phil Bennion.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja, a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.7.18-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


3.2. Az USA és Mexikó közötti határon kialakult helyzet

Állásfoglalási indítványok: B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 és B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima és Sheila Ritchie előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Karen Melchior, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Susanna Ceccardi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ioannis Lagos, független, és Maria Arena.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Jackie Jones és Irina Von Wiese.

Felszólal: Hrisztosz Sztyiianidesz (a Bizottság tagja, a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.7.18-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .

(A vita folytatását lásd itt: 2019.7.18-i jegyzőkönyv, 5. pont )


4. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Petro Porosenko által vezetett ukrán küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.


5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a vita folytatása)

(A vita elejét lásd itt: 2019.7.18-i jegyzőkönyv, 3. pont )

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.7.17-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


5.1. Oroszország, nevezetesen a környezetvédelmi aktivisták és az ukrán politikai foglyok helyzete

Állásfoglalási indítványok B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 és B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler és Ramona Strugariu előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Andrius Kubilius, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sandra Pereira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Bronis Ropė.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja, a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.7.18-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Sophia in 't Veld, Claire Fox (az elnök pontosít), Romeo Franz és Marco Zanni.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport kérésére a Parlament megerősíti a következő módosításról szóló határozatot és kinevezéseket:

Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Biljana Borzan nem tag többé;

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Cristian Terheş és Maria Grapini.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


7.1. A hongkongi helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 és B9-0023/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0013/2019

(amely a B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 és B9-0023/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Tonino Picula, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann és Gina Dowding, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko és Charlie Weimers, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0004)

(A B9-0019/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.2. Az USA és Mexikó közötti határon kialakult helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 és B9-0030/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0014/2019

(amely a B9-0014/2019, B9-0027/2019 és B9-0030/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—    Kati Piri és Nacho Sánchez Amor, az S&D képviselőcsoport nevében;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun és Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0005)

(A B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 és B9-0029/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Martin Horwood a szavazás lebonyolításáról (az elnök pontosítást tesz).


7.3. Oroszország, nevezetesen a környezetvédelmi aktivisták és az ukrán politikai foglyok helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 és B9-0025/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0012/2019

(amely a B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 és B9-0025/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Vincze Loránt, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Isabel Santos, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter és Viola Von Cramon-Taubadel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil és Alexandr Vondra, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0006)

(A B9-0020/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Petras Auštrevičius, a szavazás előtt.


7.4. A venezuelai helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 és B9-0011/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0006/2019

(amely a B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 és B9-0010/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary és Nuno Melo, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula és Isabel Santos, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko és Beata Kempa, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0007)

(A B9-0007/2019 és B9-0011/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az elnök javasolja a Parlamentnek, hogy az eljárási szabályzat 202. cikkének (3) bekezdésétől eltérve már most hagyja jóvá az előző ülésnap jegyzőkönyvét.

A Parlament egyetért az eljárással, és jóváhagyja a szóban forgó jegyzőkönyvet.


9. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A venezuelai helyzetRC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


12. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. szeptember 16–19.


13. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 226. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2019. július 16.

(*) titkos név

Kevin Schmid (0297/2019); (*) (0298/2019); (*) (0299/2019); (*) (0300/2019); (*) (0301/2019); (*) (0302/2019); Bert Vanhelmont (0303/2019); Salvatore Abalsamo (0304/2019); (*) (0305/2019); (*) (0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (0307/2019); (*) (0308/2019); (*) (0309/2019); Belén Moreno Solano (0310/2019); Aakash Basu (0311/2019); (*) (0312/2019); Raina Mihailova (0313/2019); Ian Miles (0314/2019); (*) (0315/2019); Diyan Yanchev (0316/2019); (*) (0317/2019); Jānis Kuzins (0318/2019); (*) (0319/2019); Johann Dooh (0320/2019); (*) (0321/2019); (*) (0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (0323/2019); (*) (0324/2019); Richard Hajek (0325/2019); Vincenzo Rizzo (0326/2019); Steve Mason (0327/2019); Esther Lorente (0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (0329/2019); Marios Achelleos (0330/2019); Elena Blanco Fuente (0331/2019); (*) (0332/2019); Roberto Valentini (0333/2019); (*) (0334/2019); Eduardo Velázquez (0335/2019); (*) (0336/2019); (*) (0337/2019); Steffen Müer (0338/2019); Josef Kamhuber (0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (0340/2019); (*) (0341/2019); (*) (0342/2019); Jorge Monteiro (0343/2019); (*) (0344/2019); (*) (0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (0346/2019); Bert Vanhelmont (0347/2019); Renato Lelli (0348/2019); Enrico Semeraro (0349/2019); (*) (0350/2019); (*) (0351/2019); (*) (0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (0353/2019); Joan Simonet Pons (0354/2019); Eleni Portaliou (0355/2019); (*) (0356/2019); Roman Mazur (0357/2019); Aĭfer Mekhmed (0358/2019); Bernard Gallay (0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (0360/2019); Miquel Peralta Pujol (0361/2019); (*) (0362/2019); Giovanni Bonvento (0363/2019); (*) (0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (0365/2019); Martin Jürgens (0366/2019); (*) (0367/2019); (*) (0368/2019); Thomas Pfister (0369/2019); Lucas Estagnasié (0370/2019); Stephan Szalay (0371/2019); Allan Jørgensen (0372/2019); (*) (0373/2019); Palla György (0374/2019); (*) (0375/2019); Ahmad Aziz (0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (0377/2019); (*) (0378/2019); Zhivko Avdziev (0379/2019); Andrew Mccormick (0380/2019); (*) (0381/2019); Bert Van Nispen (0382/2019); (*) (0383/2019); (*) (0384/2019); Ahmad Aziz (0385/2019); (*) (0386/2019); Cristian Secară (0387/2019); Păun Dan Alexandru (0388/2019); (*) (0389/2019); (*) (0390/2019); (*) (0391/2019); (*) (0392/2019); Venancio Prieto Acosta (0393/2019); Bobály Sándor (0394/2019); (*) (0395/2019); (*) (0396/2019); (*) (0397/2019); Ioan Dănuț Voda (0398/2019); Helena Gawron (0399/2019); Mika Kallio (0400/2019); (*) (0401/2019); Guillaume Boraud (0402/2019); Alban Asani (0403/2019); (*) (0404/2019); (*) (0405/2019); (*) (0406/2019); Christoph Klein (0407/2019); Carlo Pollice (0408/2019); (*) (0409/2019); (*) (0410/2019); Florian Herzberg (0411/2019); Vicente Vargas (0412/2019); Nial Pickering (0413/2019); (*) (0414/2019); Noël Lucia (0415/2019); Mario Fuchs (0416/2019); Michele Campanelli (0417/2019); Charles Litster (0418/2019); Carlos Carriço (0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (0420/2019); (*) (0421/2019); (*) (0422/2019); (*) (0423/2019); Maurizio Scazzeri (0424/2019); (*) (0425/2019); Sascha Simon (0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (0427/2019); Giampiero Tola (0428/2019); (*) (0429/2019); Zoltán Erdős (0430/2019); Jānis Kuzins (0431/2019); Celine Li Voge (0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (0433/2019); Arianna Campagnuolo (0434/2019); Arianna Campagnuolo (0435/2019); Giovanni Bonvento (0436/2019); Kristian Stoynov (0437/2019); Mario Giancola (0438/2019); Robert Finke (0439/2019); Ahmad Aziz (0440/2019); Diana Hidan (0441/2019); (*) (0442/2019); Lorenzo Stroppolo (0443/2019); (*) (0444/2019); (*) (0445/2019); (*) (0446/2019); (*) (0447/2019); (*) (0448/2019); (*) (0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (0450/2019); (*) (0451/2019); (*) (0452/2019); Carlos Carriço (0453/2019); (*) (0454/2019); (*) (0455/2019); (*) (0456/2019); (*) (0457/2019); (*) (0458/2019); (*) (0459/2019); Fabio Cavallazzi (0460/2019); (*) (0461/2019); Guy Froment (0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (0464/2019); (*) (0465/2019); Elena Parente (0466/2019); (*) (0467/2019); Gabriela Ionescu (0468/2019); Glauco Marras (0469/2019); (*) (0470/2019); Valentina Manfredini (0471/2019); Elhar Muminovic (0472/2019); Patrick Vanhoudt (0473/2019); Vlad Dogaru (0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (0475/2019); Holger Lüers (0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (0477/2019); (*) (0478/2019); (*) (0479/2019); Valentin Leupolt (0480/2019); Georges Papageorgiou (0481/2019); Davide Boni (0482/2019); Victor Negrescu (0483/2019); Martin Jürgens (0484/2019); Paraskevas Louloudakis (0485/2019); Lara Méndez (0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (0487/2019); Guido Schulz (0488/2019); (*) (0489/2019); Stefan Thien (0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (0491/2019); (*) (0492/2019); (*) (0493/2019); Sándor Tóth (0494/2019); Tóth Sándor (0495/2019); Elhar Muminovic (0496/2019); Sándor Tóth (0497/2019); Sean Pearce (0498/2019); (*) (0499/2019); (*) (0500/2019); Carmen Espósito (0501/2019); (*) (0502/2019); Olga Biskou (0503/2019); Mieczysław Zych (0504/2019); Philipp Schmagold (0505/2019); Ton Vervloet (0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (0507/2019); (*) (0508/2019); Bojan Barišič (0509/2019); (*) (0510/2019); (*) (0511/2019); Bruno Piketty (0512/2019); Paula Echenique (0513/2019); (*) (0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (0515/2019); Naomi Willemsen (0516/2019); (*) (0517/2019); Polonia Castellanos (0518/2019); Manuel Pardos Vicente (0519/2019); María José Estopa Jiménez (0520/2019); (*) (0521/2019); (*) (0522/2019); (*) (0523/2019); Tóth Sándor (0524/2019); (*) (0525/2019); Jan-Erik Hansen (0526/2019); (*) (0527/2019); Marta Cànaves Oriol (0528/2019); (*) (0529/2019); (*) (0530/2019); (*) (0531/2019); (*) (0532/2019); Elisa De Pirro (0533/2019); Michael Watts (0534/2019); Tito Rodrigues (0535/2019); Franz Josef Glasl (0536/2019); (*) (0537/2019); Marios Achelleos (0538/2019); Gabrielle Dieckmann (0539/2019); Thomas Bublitz (0540/2019); (*) (0541/2019); (*) (0542/2019); (*) (0543/2019); (*) (0544/2019); (*) (0545/2019); Ton Vervloet (0546/2019); Michael Hubmann (0547/2019); Nicolas Laarman (0548/2019); (*) (0549/2019); (*) (0550/2019); (*) (0551/2019); (*) (0552/2019); (*) (0553/2019); Krzysztof Grabowski (0554/2019); (*) (0555/2019); (*) (0556/2019); Dániel Farkas (0557/2019); (*) (0558/2019); (*) (0559/2019); Timothée Galvaire (0560/2019); (*) (0561/2019); (*) (0562/2019); (*) (0563/2019); (*) (0564/2019); (*) (0565/2019); (*) (0566/2019); Christoph Klein (0567/2019); (*) (0568/2019); (*) (0569/2019); (*) (0570/2019); (*) (0571/2019); Per Thomas Nilsson (0572/2019); (*) (0573/2019); (*) (0574/2019); Bernard Rosic (0575/2019); Susanne Kumlin (0576/2019); Ahmad Aziz (0577/2019); Gredo Förster (0578/2019); Mathias Weiß (0579/2019); Jiří Ježek (0580/2019); (*) (0581/2019); (*) (0582/2019); Alejandro Domínguez (0583/2019); Remo Pulcini (0584/2019); Jürgen Wippler (0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (0586/2019); (*) (0587/2019); (*) (0588/2019); (*) (0589/2019); (*) (0590/2019); Guy Froment (0591/2019).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2019. július 16-án továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, vagy jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén sem lakóhellyel, sem létesítő okirat szerinti székhellyel nem rendelkeznek.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az (EU) 2019/276 határozatnak a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az Eurojust és Szerbia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, JURI

- Javaslat az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Javaslat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs tervéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

BUDG, CULT, JURI

- Az Európai Bizottság tagjának kinevezése – Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

utalva

illetékes:

REGI

- Az Európai Bizottság tagjának kinevezése – Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

IMCO

- A Tanács ajánlása az Európai Központi Bank elnökének kinevezéséről (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

utalva

illetékes:

ECON

2) a képviselők

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a veszélyes árukat szállító hajók alaposabb ellenőrzésének szükségességéről (B8-0237/2019)

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a szolidaritási adóról és a szociális ügyekről (B8-0261/2019)

utalva

illetékes:

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az olasz és az európai gyümölcs- és zöldségágazat támogatásáról (B8-0262/2019)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA

- Mario Borghezio és Oscar Lancini. Állásfoglalási indítvány a régiségpiacok védelméről (B8-0263/2019)

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

CULT

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az európai vallási örökség védelméről (B8-0264/2019)

utalva

illetékes:

CULT

- Stefano Maullu. Állásfoglalási indítvány a dámajáték oktatásának bevezetéséről az iskolákban (B8-0265/2019)

utalva

illetékes:

CULT

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a katedrálisműhelyeknek az UNESCO szellemi kulturális örökségébe való felvételéről (B8-0266/2019)

utalva

illetékes:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc és Adina-Ioana Vălean. Állásfoglalásra irányuló indítvány az előírt gyógykezelések betartása európai napjának bevezetéséről (B9-0002/2019)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a teheneken tudományos kutatási célból végzett fisztulabeültetésről (B9-0004/2019)

utalva

illetékes:

AGRI


15. Az ülés berekesztése

Az ülést 11.36-kor berekesztik.


16. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Utolsó frissítés: 2019. november 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat