Indekss 
Protokols
XML 157kPDF 263kWORD 77k
Ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
3.1.Stāvoklis Honkongā
  
3.2.Stāvoklis pie ASV un Meksikas robežas
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)
  
5.1.Krievija, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvoklis
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Stāvoklis Honkongā (balsošana)
  
7.2.Stāvoklis pie ASV un Meksikas robežas (balsošana)
  
7.3.Krievija, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvoklis (balsošana)
  
7.4.Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Lūgumraksti
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Sēdes slēgšana
 16.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.03.


2. Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2019/2730(RSP)).

Debates notika 2019. gada 16. jūlijā (16.7.2019. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani un Isabel Wiseler Lima PPE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana un Viola Von Cramon Taubadel Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra un Charlie Weimers ECR grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López un Isabel Santos, S&D grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans un Marie Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry un Sira Rego GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Balsojums: 18.7.2019. protokola 7.4. punkts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 17.7.2019. protokola 2. punkts.)


3.1. Stāvoklis Honkongā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 un B9-0023/2019 (2019/2732(RSP)).

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman un Antony Hook iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā un Jordan Bardella ID grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Maria Grapini un Phil Bennion.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.7.2019. protokola 7.1. punkts.


3.2. Stāvoklis pie ASV un Meksikas robežas

Rezolūciju priekšlikumi B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 un B9-0030/2019 (2019/2733(RSP)).

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima un Sheila Ritchie iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Karen Melchior Renew grupas vārdā, Susanna Ceccardi ID grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Manu Pineda GUE/NGL grupas vārdā, Ioannis Lagos, pie grupām nepiederošs deputāts un Maria Arena.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Jackie Jones un Irina Von Wiese.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.7.2019. protokola 7.2. punkts.

(Debašu turpinājums: 18.7.2019. protokola 5. punkts.)


4. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Ukrainas delegāciju, kuru vadīja Petro Porochenko un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 18.7.2019. protokola 3. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 17.7.2019. protokola 2. punkts.)


5.1. Krievija, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 un B9-0022/2019 (2019/2734(RSP)).

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler un Ramona Strugariu iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Andrius Kubilius PPE grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Sandra Pereira GUE/NGL grupas vārdā un Bronis Ropė.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.7.2019. protokola 7.3. punkts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sophia in 't Veld, Claire Fox (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Romeo Franz un Marco Zanni.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja lēmumu par šādām izmaiņām un iecelšanu amatā:

Delegācija attiecībām ar Afganistānu: Biljana Borzan vairs nav šīs komitejas locekle;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Maria Grapini un Cristian Terheş.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


7.1. Stāvoklis Honkongā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 un B9-0023/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0013/2019

(aizstāj B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 un B9-0023/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri un Tonino Picula S&D grupas vārdā;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann un Gina Dowding Verts/ALE grupas vārdā;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko un Charlie Weimers ECR grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P9_TA(2019)0004).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0019/2019 vairs nav spēkā.)


7.2. Stāvoklis pie ASV un Meksikas robežas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 un B9-0030/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0014/2019

(aizstāj B9-0014/2019, B9-0027/2019 un B9-0030/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—    Kati Piri un Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdā;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2019)0005).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 un B9-0029/2019 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Martin Horwood – par balsošanas norisi (sēdes vadītāja sniedza precizējumus).


7.3. Krievija, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 un B9-0025/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0012/2019

(aizstāj B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 un B9-0025/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri un Isabel Santos S&D grupas vārdā;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache un Marie-Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter un Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE grupas vārdā;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil un Alexandr Vondra ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2019)0006).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0020/2019 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Petras Auštrevičius – pirms balsošanas.


7.4. Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 un B9-0011/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0006/2019

(aizstāj B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 un B9-0010/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary un Nuno Melo PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula un Isabel Santos S&D grupas vārdā;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko un Beata Kempa ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2019)0007).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0007/2019 un B9-0011/2019 vairs nav spēkā.)


8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Sēdes vadītāja ierosināja Parlamentam izdarīt atkāpi no Reglamenta 202. panta 3. punkta un bez liekas kavēšanās apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu.

Parlaments piekrita šai procedūrai un apstiprināja attiecīgo protokolu.


9. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Stāvoklis Venecuēlā - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 16. septembra līdz 2019. gada 19. septembrim.


13. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2019. gada 16. jūlijs

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Kevin Schmid (Nr. 0297/2019); (*) (Nr. 0298/2019); (*) (Nr. 0299/2019); (*) (Nr. 0300/2019); (*) (Nr. 0301/2019); (*) (Nr. 0302/2019); Bert Vanhelmont (Nr. 0303/2019); Salvatore Abalsamo (Nr. 0304/2019); (*) (Nr. 0305/2019); (*) (Nr. 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (Nr. 0307/2019); (*) (Nr. 0308/2019); (*) (Nr. 0309/2019); Belén Moreno Solano (Nr. 0310/2019); Aakash Basu (Nr. 0311/2019); (*) (Nr. 0312/2019); Raina Mihailova (Nr. 0313/2019); Ian Miles (Nr. 0314/2019); (*) (Nr. 0315/2019); Diyan Yanchev (Nr. 0316/2019); (*) (Nr. 0317/2019); Jānis Kuzins (Nr. 0318/2019); (*) (Nr. 0319/2019); Johann Dooh (Nr. 0320/2019); (*) (Nr. 0321/2019); (*) (Nr. 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (Nr. 0323/2019); (*) (Nr. 0324/2019); Richard Hajek (Nr. 0325/2019); Vincenzo Rizzo (Nr. 0326/2019); Steve Mason (Nr. 0327/2019); Esther Lorente (Nr. 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (Nr. 0329/2019); Marios Achelleos (Nr. 0330/2019); Elena Blanco Fuente (Nr. 0331/2019); (*) (Nr. 0332/2019); Roberto Valentini (Nr. 0333/2019); (*) (Nr. 0334/2019); Eduardo Velázquez (Nr. 0335/2019); (*) (Nr. 0336/2019); (*) (Nr. 0337/2019); Steffen Müer (Nr. 0338/2019); Josef Kamhuber (Nr. 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (Nr. 0340/2019); (*) (Nr. 0341/2019); (*) (Nr. 0342/2019); Jorge Monteiro (Nr. 0343/2019); (*) (Nr. 0344/2019); (*) (Nr. 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (Nr. 0346/2019); Bert Vanhelmont (Nr. 0347/2019); Renato Lelli (Nr. 0348/2019); Enrico Semeraro (Nr. 0349/2019); (*) (Nr. 0350/2019); (*) (Nr. 0351/2019); (*) (Nr. 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0353/2019); Joan Simonet Pons (Nr. 0354/2019); Eleni Portaliou (Nr. 0355/2019); (*) (Nr. 0356/2019); Roman Mazur (Nr. 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (Nr. 0358/2019); Bernard Gallay (Nr. 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (Nr. 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (Nr. 0361/2019); (*) (Nr. 0362/2019); Giovanni Bonvento (Nr. 0363/2019); (*) (Nr. 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (Nr. 0365/2019); Martin Jürgens (Nr. 0366/2019); (*) (Nr. 0367/2019); (*) (Nr. 0368/2019); Thomas Pfister (Nr. 0369/2019); Lucas Estagnasié (Nr. 0370/2019); Stephan Szalay (Nr. 0371/2019); Allan Jørgensen (Nr. 0372/2019); (*) (Nr. 0373/2019); György Palla (Nr. 0374/2019); (*) (Nr. 0375/2019); Ahmad Aziz (Nr. 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (Nr. 0377/2019); (*) (Nr. 0378/2019); Zhivko Avdziev (Nr. 0379/2019); Andrew Mccormick (Nr. 0380/2019); (*) (Nr. 0381/2019); Bert Van Nispen (Nr. 0382/2019); (*) (Nr. 0383/2019); (*) (Nr. 0384/2019); Ahmad Aziz (Nr. 0385/2019); (*) (Nr. 0386/2019); Cristian Secară (Nr. 0387/2019); Păun Dan Alexandru (Nr. 0388/2019); (*) (Nr. 0389/2019); (*) (Nr. 0390/2019); (*) (Nr. 0391/2019); (*) (Nr. 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (Nr. 0393/2019); Sándor Bobály (Nr. 0394/2019); (*) (Nr. 0395/2019); (*) (Nr. 0396/2019); (*) (Nr. 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (Nr. 0398/2019); Helena Gawron (Nr. 0399/2019); Mika Kallio (Nr. 0400/2019); (*) (Nr. 0401/2019); Guillaume Boraud (Nr. 0402/2019); Alban Asani (Nr. 0403/2019); (*) (Nr. 0404/2019); (*) (Nr. 0405/2019); (*) (Nr. 0406/2019); Christoph Klein (Nr. 0407/2019); Carlo Pollice (Nr. 0408/2019); (*) (Nr. 0409/2019); (*) (Nr. 0410/2019); Florian Herzberg (Nr. 0411/2019); Vicente Vargas (Nr. 0412/2019); Nial Pickering (Nr. 0413/2019); (*) (Nr. 0414/2019); Noël Lucia (Nr. 0415/2019); Mario Fuchs (Nr. 0416/2019); Michele Campanelli (Nr. 0417/2019); Charles Litster (Nr. 0418/2019); Carlos Carriço (Nr. 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (Nr. 0420/2019); (*) (Nr. 0421/2019); (*) (Nr. 0422/2019); (*) (Nr. 0423/2019); Maurizio Scazzeri (Nr. 0424/2019); (*) (Nr. 0425/2019); Sascha Simon (Nr. 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0427/2019); Giampiero Tola (Nr. 0428/2019); (*) (Nr. 0429/2019); Zoltán Erdős (Nr. 0430/2019); Jānis Kuzins (Nr. 0431/2019); Celine Li Voge (Nr. 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (Nr. 0433/2019); Arianna Campagnuolo (Nr. 0434/2019); Arianna Campagnuolo (Nr. 0435/2019); Giovanni Bonvento (Nr. 0436/2019); Kristian Stoynov (Nr. 0437/2019); Mario Giancola (Nr. 0438/2019); Robert Finke (Nr. 0439/2019); Ahmad Aziz (Nr. 0440/2019); Diana Hidan (Nr. 0441/2019); (*) (Nr. 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (Nr. 0443/2019); (*) (Nr. 0444/2019); (*) (Nr. 0445/2019); (*) (Nr. 0446/2019); (*) (Nr. 0447/2019); (*) (Nr. 0448/2019); (*) (Nr. 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0450/2019); (*) (Nr. 0451/2019); (*) (Nr. 0452/2019); Carlos Carriço (Nr. 0453/2019); (*) (Nr. 0454/2019); (*) (Nr. 0455/2019); (*) (Nr. 0456/2019); (*) (Nr. 0457/2019); (*) (Nr. 0458/2019); (*) (Nr. 0459/2019); Fabio Cavallazzi (Nr. 0460/2019); (*) (Nr. 0461/2019); Guy Froment (Nr. 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (Nr. 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (Nr. 0464/2019); (*) (Nr. 0465/2019); Elena Parente (Nr. 0466/2019); (*) (Nr. 0467/2019); Gabriela Ionescu (Nr. 0468/2019); Glauco Marras (Nr. 0469/2019); (*) (Nr. 0470/2019); Valentina Manfredini (Nr. 0471/2019); Elhar Muminovic (Nr. 0472/2019); Patrick Vanhoudt (Nr. 0473/2019); Vlad Dogaru (Nr. 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (Nr. 0475/2019); Holger Lüers (Nr. 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (Nr. 0477/2019); (*) (Nr. 0478/2019); (*) (Nr. 0479/2019); Valentin Leupolt (Nr. 0480/2019); Georges Papageorgiou (Nr. 0481/2019); Davide Boni (Nr. 0482/2019); Victor Negrescu (Nr. 0483/2019); Martin Jürgens (Nr. 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (Nr. 0485/2019); Lara Méndez (Nr. 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0487/2019); Guido Schulz (Nr. 0488/2019); (*) (Nr. 0489/2019); Stefan Thien (Nr. 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (Nr. 0491/2019); (*) (Nr. 0492/2019); (*) (Nr. 0493/2019); Sándor Tóth (Nr. 0494/2019); Sándor Tóth (Nr. 0495/2019); Elhar Muminovic (Nr. 0496/2019); Sándor Tóth (Nr. 0497/2019); Sean Pearce (Nr. 0498/2019); (*) (Nr. 0499/2019); (*) (Nr. 0500/2019); Carmen Espósito (Nr. 0501/2019); (*) (Nr. 0502/2019); Olga Biskou (Nr. 0503/2019); Mieczysław Zych (Nr. 0504/2019); Philipp Schmagold (Nr. 0505/2019); Ton Vervloet (Nr. 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0507/2019); (*) (Nr. 0508/2019); Bojan Barišič (Nr. 0509/2019); (*) (Nr. 0510/2019); (*) (Nr. 0511/2019); Bruno Piketty (Nr. 0512/2019); Paula Echenique (Nr. 0513/2019); (*) (Nr. 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (Nr. 0515/2019); Naomi Willemsen (Nr. 0516/2019); (*) (Nr. 0517/2019); Polonia Castellanos (Nr. 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (Nr. 0519/2019); María José Estopa Jiménez (Nr. 0520/2019); (*) (Nr. 0521/2019); (*) (Nr. 0522/2019); (*) (Nr. 0523/2019); Sándor Tóth (Nr. 0524/2019); (*) (Nr. 0525/2019); Jan-Erik Hansen (Nr. 0526/2019); (*) (Nr. 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (Nr. 0528/2019); (*) (Nr. 0529/2019); (*) (Nr. 0530/2019); (*) (Nr. 0531/2019); (*) (Nr. 0532/2019); Elisa De Pirro (Nr. 0533/2019); Michael Watts (Nr. 0534/2019); Tito Rodrigues (Nr. 0535/2019); Franz Josef Glasl (Nr. 0536/2019); (*) (Nr. 0537/2019); Marios Achelleos (Nr. 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (Nr. 0539/2019); Thomas Bublitz (Nr. 0540/2019); (*) (Nr. 0541/2019); (*) (Nr. 0542/2019); (*) (Nr. 0543/2019); (*) (Nr. 0544/2019); (*) (Nr. 0545/2019); Ton Vervloet (Nr. 0546/2019); Michael Hubmann (Nr. 0547/2019); Nicolas Laarman (Nr. 0548/2019); (*) (Nr. 0549/2019); (*) (Nr. 0550/2019); (*) (Nr. 0551/2019); (*) (Nr. 0552/2019); (*) (Nr. 0553/2019); Krzysztof Grabowski (Nr. 0554/2019); (*) (Nr. 0555/2019); (*) (Nr. 0556/2019); Dániel Farkas (Nr. 0557/2019); (*) (Nr. 0558/2019); (*) (Nr. 0559/2019); Timothée Galvaire (Nr. 0560/2019); (*) (Nr. 0561/2019); (*) (Nr. 0562/2019); (*) (Nr. 0563/2019); (*) (Nr. 0564/2019); (*) (Nr. 0565/2019); (*) (Nr. 0566/2019); Christoph Klein (Nr. 0567/2019); (*) (Nr. 0568/2019); (*) (Nr. 0569/2019); (*) (Nr. 0570/2019); (*) (Nr. 0571/2019); Per Thomas Nilsson (Nr. 0572/2019); (*) (Nr. 0573/2019); (*) (Nr. 0574/2019); Bernard Rosic (Nr. 0575/2019); Susanne Kumlin (Nr. 0576/2019); Ahmad Aziz (Nr. 0577/2019); Gredo Förster (Nr. 0578/2019); Mathias Weiß (Nr. 0579/2019); Jiří Ježek (Nr. 0580/2019); (*) (Nr. 0581/2019); (*) (Nr. 0582/2019); Alejandro Domínguez (Nr. 0583/2019); Remo Pulcini (Nr. 0584/2019); Jürgen Wippler (Nr. 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (Nr. 0586/2019); (*) (Nr. 0587/2019); (*) (Nr. 0588/2019); (*) (Nr. 0589/2019); (*) (Nr. 0590/2019); Guy Froment (Nr. 0591/2019).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2019. gada 16. jūlijā saskaņā ar Reglamenta 226. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/276 attiecībā uz to summu pielāgojumiem no elastības instrumenta 2019. gadam, kas jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā (COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Serbiju (10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, CULT, JURI

- Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 – C9-0044/2019 – 2019/0808(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 – C9-0045/2019 – 2019/0809(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- Padomes ieteikums par Eiropas Centrālās bankas Valdes priekšsēdētāja iecelšanu (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Deputāti

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vajadzību labāk kontrolēt kuģus, ar kuriem pārvadā bīstamas preces (B8-0237/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par solidāro nodokli un sociālajām lietām (B8-0261/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Itālijas un Eiropas augļu un dārzeņu nozarei (B8-0262/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Mario Borghezio un Oscar Lancini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par senlietu tirgu aizsardzību (B8-0263/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas reliģiskā mantojuma saglabāšanu (B8-0264/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Stefano Maullu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dambretes apmācības ieviešanu skolā (B8-0265/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par katedrāļu amatniecības darbnīcu lietpratības iekļaušanu UNESCO nemateriālajā kultūras mantojumā (B8-0266/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc un Adina-Ioana Vălean. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Ārstēšanās noteikumu ievērošanas dienas ieviešanu (B9-0002/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par govju spurekļa fistulu veidošanas praksi zinātniskās pētniecības vajadzībām (B9-0004/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI


15. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 11.36.


16. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika