Indiċi 
Minuti
PDF 264kWORD 77k
Il-Ħamis, 18 ta' Lulju 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  3.1.Is-sitwazzjoni f'Hong Kong
  3.2.Is-sitwazzjoni fil-fruntiera Stati Uniti-Messiku
 4.Merħba
 5.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (kumplament tad-dibattitu)
  5.1.Ir-Russja, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-attivisti ambjentali u tal-priġunieri politiċi Ukreni
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Is-sitwazzjoni f'Hong Kong (votazzjoni)
  7.2.Is-sitwazzjoni fil-fruntiera Stati Uniti-Messiku (votazzjoni)
  7.3.Ir-Russja, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-attivisti ambjentali u tal-priġunieri politiċi Ukreni (votazzjoni)
  7.4.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 13.Petizzjonijiet
 14.Dokumenti mressqa
 15.Għeluq tas-seduta
 16.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.03.


2. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2019/2730(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Lulju 2019 (punt 14 tal-Minuti ta' 16.7.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani u Isabel Wiseler Lima, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana u Viola Von Cramon Taubadel, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra u Charlie Weimers, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López u Isabel Santos, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans u Marie Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry u Sira Rego, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 18.7.2019.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 17.7.2019.)


3.1. Is-sitwazzjoni f'Hong Kong

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 u B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman u Antony Hook ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, u Jordan Bardella f'isem il-Grupp ID.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Maria Grapini u Phil Bennion.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni, f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 18.7.2019.


3.2. Is-sitwazzjoni fil-fruntiera Stati Uniti-Messiku

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 u B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima u Sheila Ritchie ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Karen Melchior f'isem il-Grupp Renew, Susanna Ceccardi f'isem il-Grupp ID, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Manu Pineda f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ioannis Lagos Membru mhux affiljat, u Maria Arena.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Jackie Jones u Irina Von Wiese.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni, f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 18.7.2019.

(Kumplament tad-dibattitu: ara punt 5 tal-Minuti ta' 18.7.2019)


4. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, tat merħba lill-membri tad-delegazzjoni mill-Ukrajna, immexxija minn Petro Poroshenko, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


5. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (kumplament tad-dibattitu)

(Bidu tad-dibattitu: ara punt 3 tal-Minuti ta' 18.7.2019)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 17.7.2019.)


5.1. Ir-Russja, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-attivisti ambjentali u tal-priġunieri politiċi Ukreni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 u B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler u Ramona Strugariu ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Andrius Kubilius f'isem il-Grupp PPE, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Sandra Pereira f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Bronis Ropė.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni, f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 18.7.2019.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Sophia in 't Veld, Claire Fox (il-President iċċarat xi punti), Romeo Franz u Marco Zanni.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp S&D, il-Parlament irratifika d-deċiżjoni ta' modifika u l-ħatriet li ġejjin:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan: Biljana Borzan ma baqgħetx membru

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest: Maria Grapini u Cristian Terheş.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


7.1. Is-sitwazzjoni f'Hong Kong (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 u B9-0023/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0013/2019

(flok B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 u B9-0023/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri u Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans u Marie-Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann u Gina Dowding, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko u Charlie Weimers, f'isem il-Grupp ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0004)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0019/2019 iddekadiet.)


7.2. Is-sitwazzjoni fil-fruntiera Stati Uniti-Messiku (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 u B9-0030/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0014/2019

(flok B9-0014/2019, B9-0027/2019 u B9-0030/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—    Kati Piri u Nacho Sánchez Amor, f'isem il-Grupp S&D;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans u Marie-Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun u Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0005)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 u B9-0029/2019 iddekadew.)

Interventi

Martin Horwood dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet (il-President iċċarat xi punti).


7.3. Ir-Russja, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-attivisti ambjentali u tal-priġunieri politiċi Ukreni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 u B9-0025/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0012/2019

(flok B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 u B9-0025/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri u Isabel Santos, f'isem il-Grupp S&D;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache u Marie-Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter u Viola Von Cramon-Taubadel, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil u Alexandr Vondra, f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0006)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0020/2019 iddekadiet.)

Interventi

Petras Auštrevičius, qabel il-votazzjoni.


7.4. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 u B9-0011/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0006/2019

(flok B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 u B9-0010/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary u Nuno Melo, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula u Isabel Santos, f'isem il-Grupp S&D;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans u Marie-Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko u Beata Kempa, f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0007)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0007/2019 u B9-0011/2019 iddekadew.)


8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-President ipproponiet lill-Parlament li jidderoga mill-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura u japprova minn issa l-Minuti tas-seduta preċedenti.

Il-Parlament indika l-qbil tiegħu ma' din il-proċedura, u approva l-Minuti.


9. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Is-sitwazzjoni fil-Venezwela - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


12. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 16 ta' Settembru 2019 sad-data 19 ta' Settembru 2019.


13. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin iddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, u ġew riferuti lill-kumitat responsabbli, bi qbil mal-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 16 ta' Lulju 2019

(*) Isem kunfidenzjali

Kevin Schmid (nru 0297/2019); (*) (nru 0298/2019); (*) (nru 0299/2019); (*) (nru 0300/2019); (*) (nru 0301/2019); (*) (nru 0302/2019); Bert Vanhelmont (nru 0303/2019); Salvatore Abalsamo (nru 0304/2019); (*) (nru 0305/2019); (*) (nru 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (nru 0307/2019); (*) (nru 0308/2019); (*) (nru 0309/2019); Belén Moreno Solano (nru 0310/2019); Aakash Basu (nru 0311/2019); (*) (nru 0312/2019); Raina Mihailova (nru 0313/2019); Ian Miles (nru 0314/2019); (*) (nru 0315/2019); Diyan Yanchev (nru 0316/2019); (*) (nru 0317/2019); Jānis Kuzins (nru 0318/2019); (*) (nru 0319/2019); Johann Dooh (nru 0320/2019); (*) (nru 0321/2019); (*) (nru 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (nru 0323/2019); (*) (nru 0324/2019); Richard Hajek (nru 0325/2019); Vincenzo Rizzo (nru 0326/2019); Steve Mason (nru 0327/2019); Esther Lorente (nru 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (nru 0329/2019); Marios Achelleos (nru 0330/2019); Elena Blanco Fuente (nru 0331/2019); (*) (nru 0332/2019); Roberto Valentini (nru 0333/2019); (*) (nru 0334/2019); Eduardo Velázquez (nru 0335/2019); (*) (nru 0336/2019); (*) (nru 0337/2019); Steffen Müer (nru 0338/2019); Josef Kamhuber (nru 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (nru 0340/2019); (*) (nru 0341/2019); (*) (nru 0342/2019); Jorge Monteiro (nru 0343/2019); (*) (nru 0344/2019); (*) (nru 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (nru 0346/2019); Bert Vanhelmont (nru 0347/2019); Renato Lelli (nru 0348/2019); Enrico Semeraro (nru 0349/2019); (*) (nru 0350/2019); (*) (nru 0351/2019); (*) (nru 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nru 0353/2019); Joan Simonet Pons (nru 0354/2019); Eleni Portaliou (nru 0355/2019); (*) (nru 0356/2019); Roman Mazur (nru 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (nru 0358/2019); Bernard Gallay (nru 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (nru 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (nru 0361/2019); (*) (nru 0362/2019); Giovanni Bonvento (nru 0363/2019); (*) (nru 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (nru 0365/2019); Martin Jürgens (nru 0366/2019); (*) (nru 0367/2019); (*) (nru 0368/2019); Thomas Pfister (nru 0369/2019); Lucas Estagnasié (nru 0370/2019); Stephan Szalay (nru 0371/2019); Allan Jørgensen (nru 0372/2019); (*) (nru 0373/2019); György Palla (nru 0374/2019); (*) (nru 0375/2019); Ahmad Aziz (nru 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (nru 0377/2019); (*) (nru 0378/2019); Zhivko Avdziev (nru 0379/2019); Andrew Mccormick (nru 0380/2019); (*) (nru 0381/2019); Bert Van Nispen (nru 0382/2019); (*) (nru 0383/2019); (*) (nru 0384/2019); Ahmad Aziz (nru 0385/2019); (*) (nru 0386/2019); Cristian Secară (nru 0387/2019); Păun Dan Alexandru (nru 0388/2019); (*) (nru 0389/2019); (*) (nru 0390/2019); (*) (nru 0391/2019); (*) (nru 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (nru 0393/2019); Sándor Bobály (nru 0394/2019); (*) (nru 0395/2019); (*) (nru 0396/2019); (*) (nru 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (nru 0398/2019); Helena Gawron (nru 0399/2019); Mika Kallio (nru 0400/2019); (*) (nru 0401/2019); Guillaume Boraud (nru 0402/2019); Alban Asani (nru 0403/2019); (*) (nru 0404/2019); (*) (nru 0405/2019); (*) (nru 0406/2019); Christoph Klein (nru 0407/2019); Carlo Pollice (nru 0408/2019); (*) (nru 0409/2019); (*) (nru 0410/2019); Florian Herzberg (nru 0411/2019); Vicente Vargas (nru 0412/2019); Nial Pickering (nru 0413/2019); (*) (nru 0414/2019); Noël Lucia (nru 0415/2019); Mario Fuchs (nru 0416/2019); Michele Campanelli (nru 0417/2019); Charles Litster (nru 0418/2019); Carlos Carriço (nru 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (nru 0420/2019); (*) (nru 0421/2019); (*) (nru 0422/2019); (*) (nru 0423/2019); Maurizio Scazzeri (nru 0424/2019); (*) (nru 0425/2019); Sascha Simon (nru 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (nru 0427/2019); Giampiero Tola (nru 0428/2019); (*) (nru 0429/2019); Zoltán Erdős (nru 0430/2019); Jānis Kuzins (nru 0431/2019); Celine Li Voge (nru 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (nru 0433/2019); Arianna Campagnuolo (nru 0434/2019); Arianna Campagnuolo (nru 0435/2019); Giovanni Bonvento (nru 0436/2019); Kristian Stoynov (nru 0437/2019); Mario Giancola (nru 0438/2019); Robert Finke (nru 0439/2019); Ahmad Aziz (nru 0440/2019); Diana Hidan (nru 0441/2019); (*) (nru 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (nru 0443/2019); (*) (nru 0444/2019); (*) (nru 0445/2019); (*) (nru 0446/2019); (*) (nru 0447/2019); (*) (nru 0448/2019); (*) (nru 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nru 0450/2019); (*) (nru 0451/2019); (*) (nru 0452/2019); Carlos Carriço (nru 0453/2019); (*) (nru 0454/2019); (*) (nru 0455/2019); (*) (nru 0456/2019); (*) (nru 0457/2019); (*) (nru 0458/2019); (*) (nru 0459/2019); Fabio Cavallazzi (nru 0460/2019); (*) (nru 0461/2019); Guy Froment (nru 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (nru 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (nru 0464/2019); (*) (nru 0465/2019); Elena Parente (nru 0466/2019); (*) (nru 0467/2019); Gabriela Ionescu (nru 0468/2019); Glauco Marras (nru 0469/2019); (*) (nru 0470/2019); Valentina Manfredini (nru 0471/2019); Elhar Muminovic (nru 0472/2019); Patrick Vanhoudt (nru 0473/2019); Vlad Dogaru (nru 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (nru 0475/2019); Holger Lüers (nru 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (nru 0477/2019); (*) (nru 0478/2019); (*) (nru 0479/2019); Valentin Leupolt (nru 0480/2019); Georges Papageorgiou (nru 0481/2019); Davide Boni (nru 0482/2019); Victor Negrescu (nru 0483/2019); Martin Jürgens (nru 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (nru 0485/2019); Lara Méndez (nru 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nru 0487/2019); Guido Schulz (nru 0488/2019); (*) (nru 0489/2019); Stefan Thien (nru 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (nru 0491/2019); (*) (nru 0492/2019); (*) (nru 0493/2019); Sándor Tóth (nru 0494/2019); Sándor Tóth (nru 0495/2019); Elhar Muminovic (nru 0496/2019); Sándor Tóth (nru 0497/2019); Sean Pearce (nru 0498/2019); (*) (nru 0499/2019); (*) (nru 0500/2019); Carmen Espósito (nru 0501/2019); (*) (nru 0502/2019); Olga Biskou (nru 0503/2019); Mieczysław Zych (nru 0504/2019); Philipp Schmagold (nru 0505/2019); Ton Vervloet (nru 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nru 0507/2019); (*) (nru 0508/2019); Bojan Barišič (nru 0509/2019); (*) (nru 0510/2019); (*) (nru 0511/2019); Bruno Piketty (nru 0512/2019); Paula Echenique (nru 0513/2019); (*) (nru 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (nru 0515/2019); Naomi Willemsen (nru 0516/2019); (*) (nru 0517/2019); Polonia Castellanos (nru 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (nru 0519/2019); María José Estopa Jiménez (nru 0520/2019); (*) (nru 0521/2019); (*) (nru 0522/2019); (*) (nru 0523/2019); Sándor Tóth (nru 0524/2019); (*) (nru 0525/2019); Jan-Erik Hansen (nru 0526/2019); (*) (nru 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (nru 0528/2019); (*) (nru 0529/2019); (*) (nru 0530/2019); (*) (nru 0531/2019); (*) (nru 0532/2019); Elisa De Pirro (nru 0533/2019); Michael Watts (nru 0534/2019); Tito Rodrigues (nru 0535/2019); Franz Josef Glasl (nru 0536/2019); (*) (nru 0537/2019); Marios Achelleos (nru 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (nru 0539/2019); Thomas Bublitz (nru 0540/2019); (*) (nru 0541/2019); (*) (nru 0542/2019); (*) (nru 0543/2019); (*) (nru 0544/2019); (*) (nru 0545/2019); Ton Vervloet (nru 0546/2019); Michael Hubmann (nru 0547/2019); Nicolas Laarman (nru 0548/2019); (*) (nru 0549/2019); (*) (nru 0550/2019); (*) (nru 0551/2019); (*) (nru 0552/2019); (*) (nru 0553/2019); Krzysztof Grabowski (nru 0554/2019); (*) (nru 0555/2019); (*) (nru 0556/2019); Dániel Farkas (nru 0557/2019); (*) (nru 0558/2019); (*) (nru 0559/2019); Timothée Galvaire (nru 0560/2019); (*) (nru 0561/2019); (*) (nru 0562/2019); (*) (nru 0563/2019); (*) (nru 0564/2019); (*) (nru 0565/2019); (*) (nru 0566/2019); Christoph Klein (nru 0567/2019); (*) (nru 0568/2019); (*) (nru 0569/2019); (*) (nru 0570/2019); (*) (nru 0571/2019); Per Thomas Nilsson (nru 0572/2019); (*) (nru 0573/2019); (*) (nru 0574/2019); Bernard Rosic (nru 0575/2019); Susanne Kumlin (nru 0576/2019); Ahmad Aziz (nru 0577/2019); Gredo Förster (nru 0578/2019); Mathias Weiß (nru 0579/2019); Jiří Ježek (nru 0580/2019); (*) (nru 0581/2019); (*) (nru 0582/2019); Alejandro Domínguez (nru 0583/2019); Remo Pulcini (nru 0584/2019); Jürgen Wippler (nru 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (nru 0586/2019); (*) (nru 0587/2019); (*) (nru 0588/2019); (*) (nru 0589/2019); (*) (nru 0590/2019); Guy Froment (nru 0591/2019).

Il-President avża li fid-data 16 ta' Lulju 2019, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 226(15) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas huma residenti fi Stat Membru, u lanqas ma għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru.


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/276 fir-rigward tal-aġġustamenti għall-ammonti mobilizzati mill-Istrument ta’ Flessibbiltà għall-2019 biex jintużaw għall-migrazzjoni, għad-dħul tar-refuġjati u għat-theddid għas-sigurtà (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u s-Serbja (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
F'konformità mal-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

BUDG, CULT, JURI

- Ħatra ta' membru tal-Kummissjoni Ewropea - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

irriferut

responsabbli:

REGI

- Ħatra ta' membru tal-Kummissjoni Ewropea - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

IMCO

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

irriferut

responsabbli:

ECON

2) mill-Membri

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li jiġu kkontrollati aħjar il-bastimenti li jġorru oġġetti perikolużi (B8-0237/2019)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

ENVI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-taxxa tas-solidarjetà u l-affarijiet soċjali (B8-0261/2019)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn lis-settur Taljan u Ewropew tal-frott u l-ħaxix (B8-0262/2019)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

INTA

- Mario Borghezio u Oscar Lancini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tas-swieq tal-antikitajiet (B8-0263/2019)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

CULT

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preservazzjoni tal-patrimonju reliġjuż Ewropew (B8-0264/2019)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Stefano Maullu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni tat-tagħlim tal-logħba tad-damma fl-iskola (B8-0265/2019)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inklużjoni tal-għarfien espert tal-laboratorji dwar il-katidrali fi ħdan il-patrimonju kulturali intanġibbli tal-UNESCO (B8-0266/2019)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc u Adina-Ioana Vălean. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif ta' Jum Ewropew tal-Aderenza għat-Terapija (B9-0002/2019)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fistulizzazzjoni tal-baqar għal skopijiet ta' riċerka xjentifika (B9-0004/2019)

irriferut

responsabbli:

AGRI


15. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 11.36.


16. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Skużati:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza