Kazalo 
Zapisnik
PDF 252kWORD 77k
Četrtek, 18. julij 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  3.1.Razmere v Hongkongu
  3.2.Razmere na ameriško-mehiški meji
 4.Dobrodošlica
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)
  5.1.Rusija, zlasti položaj okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Čas glasovanja
  7.1.Razmere v Hongkongu (glasovanje)
  7.2.Razmere na ameriško-mehiški meji (glasovanje)
  7.3.Rusija, zlasti položaj okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (glasovanje)
  7.4.Razmere v Venezueli (glasovanje)
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Datum naslednjih sej
 13.Peticije
 14.Predložitev dokumentov
 15.Zaključek seje
 16.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.03.


2. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2019/2730(RSP))

Razprava je potekala dne 16. julija 2019 (točka 14 zapisnika z dne 16.7.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani in Isabel Wiseler Lima v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana in Viola Von Cramon Taubadel v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Venezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra in Charlie Weimers v imenu skupine ECR o razmerah v Venezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López in Isabel Santos v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans in Marie Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew o razmerah v Venezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry in Sira Rego v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 18.7.2019.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 17.7.2019.)


3.1. Razmere v Hongkongu

Predlogi resolucij B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 in B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman in Antony Hook so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, in Jordan Bardella v imenu skupine ID.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Maria Grapini in Phil Bennion.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije, v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 18.7.2019.


3.2. Razmere na ameriško-mehiški meji

Predlogi resolucij B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 in B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima in Sheila Ritchie so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Karen Melchior v imenu skupine Renew, Susanna Ceccardi v imenu skupine ID, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, Ioannis Lagos, samostojni poslanec, in Maria Arena.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Seán Kelly, Jackie Jones in Irina Von Wiese.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije, v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 18.7.2019.

(Nadaljevanje razprave: glej: točka 5 zapisnika z dne 18.7.2019


4. Dobrodošlica

Predsedujoča je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico ukrajinski delegaciji pod vodstvom Petra Porošenka, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)

(Začetek razprave: glej: točka 3 zapisnika z dne 18.7.2019)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 17.7.2019.)


5.1. Rusija, zlasti položaj okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov

Predlogi resolucij B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 in B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler in Ramona Strugariu so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Andrius Kubilius v imenu skupine PPE, Sergey Lagodinsky v imenu skupine Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Sandra Pereira v imenu skupine GUE/NGL, in Bronis Ropė.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije, v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 18.7.2019.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Sophia in 't Veld, Claire Fox (predsedujoča je podrobneje obrazložila zadevo), Romeo Franz in Marco Zanni.


6. Sestava odborov in delegacij

Na zahtevo skupine S&D je Parlament potrdil naslednji sklep o spremembi in naslednji imenovanji:

Delegacija za odnose z Afganistanom: Biljana Borzan ni več članica

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Maria Grapini in Cristian Terheş.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


7.1. Razmere v Hongkongu (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 in B9-0023/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0013/2019

(ki nadomešča B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 in B9-0023/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Tonino Picula v imenu skupine S&D;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann in Gina Dowding v imenu skupine Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko in Charlie Weimers v imenu skupine ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0004)

(Predlog resolucije B9-0019/2019 je brezpredmeten.)


7.2. Razmere na ameriško-mehiški meji (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 in B9-0030/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0014/2019

(ki nadomešča B9-0014/2019, B9-0027/2019 in B9-0030/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—    Kati Piri in Nacho Sánchez Amor v imenu skupine S&D;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun in Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P9_TA(2019)0005)

(Predlogi resolucij B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 in B9-0029/2019 so brezpredmetni.)

Govori

Martin Horwood o poteku glasovanja (predsedujoča je podala pojasnila).


7.3. Rusija, zlasti položaj okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 in B9-0025/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0012/2019

(ki nadomešča B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 in B9-0025/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Isabel Santos v imenu skupine S&D;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter in Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil in Alexandr Vondra v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2019)0006)

(Predlog resolucije B9-0020/2019 je brezpredmeten.)

Govori

Petras Auštrevičius, pred glasovanjem.


7.4. Razmere v Venezueli (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 in B9-0011/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0006/2019

(ki nadomešča B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 in B9-0010/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary in Nuno Melo v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula in Isabel Santos v imenu skupine S&D;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko in Beata Kempa v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2019)0007)

(Predloga resolucij B9-0007/2019 in B9-0011/2019 sta brezpredmetna.)


8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predsedujoča je Parlamentu predlagala odstopanje od člena 202(3) Poslovnika in takojšnje sprejetje zapisnika predhodne seje.

Parlament se je strinjal s tem postopkom in zapisnik sprejel.


9. Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 202(3) Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Razmere v Venezueli - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


12. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 16. septembra 2019 do 19. septembra 2019.


13. Peticije

Spodnje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika poslane pristojnemu odboru:

16. julija 2019

(*) ime vlagatelja zaupno

Kevin Schmid (št. 0297/2019); (*) (št. 0298/2019); (*) (št. 0299/2019); (*) (št. 0300/2019); (*) (št. 0301/2019); (*) (št. 0302/2019); Bert Vanhelmont (št. 0303/2019); Salvatore Abalsamo (št. 0304/2019); (*) (št. 0305/2019); (*) (št. 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (št. 0307/2019); (*) (št. 0308/2019); (*) (št. 0309/2019); Belén Moreno Solano (št. 0310/2019); Aakash Basu (št. 0311/2019); (*) (št. 0312/2019); Raina Mihailova (št. 0313/2019); Ian Miles (št. 0314/2019); (*) (št. 0315/2019); Diyan Yanchev (št. 0316/2019); (*) (št. 0317/2019); Jānis Kuzins (št. 0318/2019); (*) (št. 0319/2019); Johann Dooh (št. 0320/2019); (*) (št. 0321/2019); (*) (št. 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (št. 0323/2019); (*) (št. 0324/2019); Richard Hajek (št. 0325/2019); Vincenzo Rizzo (št. 0326/2019); Steve Mason (št. 0327/2019); Esther Lorente (št. 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (št. 0329/2019); Marios Achelleos (št. 0330/2019); Elena Blanco Fuente (št. 0331/2019); (*) (št. 0332/2019); Roberto Valentini (št. 0333/2019); (*) (št. 0334/2019); Eduardo Velázquez (št. 0335/2019); (*) (št. 0336/2019); (*) (št. 0337/2019); Steffen Müer (št. 0338/2019); Josef Kamhuber (št. 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (št. 0340/2019); (*) (št. 0341/2019); (*) (št. 0342/2019); Jorge Monteiro (št. 0343/2019); (*) (št. 0344/2019); (*) (št. 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (št. 0346/2019); Bert Vanhelmont (št. 0347/2019); Renato Lelli (št. 0348/2019); Enrico Semeraro (št. 0349/2019); (*) (št. 0350/2019); (*) (št. 0351/2019); (*) (št. 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0353/2019); Joan Simonet Pons (št. 0354/2019); Eleni Portaliou (št. 0355/2019); (*) (št. 0356/2019); Roman Mazur (št. 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (št. 0358/2019); Bernard Gallay (št. 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (št. 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (št. 0361/2019); (*) (št. 0362/2019); Giovanni Bonvento (št. 0363/2019); (*) (št. 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (št. 0365/2019); Martin Jürgens (št. 0366/2019); (*) (št. 0367/2019); (*) (št. 0368/2019); Thomas Pfister (št. 0369/2019); Lucas Estagnasié (št. 0370/2019); Stephan Szalay (št. 0371/2019); Allan Jørgensen (št. 0372/2019); (*) (št. 0373/2019); György Palla (št. 0374/2019); (*) (št. 0375/2019); Ahmad Aziz (št. 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (št. 0377/2019); (*) (št. 0378/2019); Zhivko Avdziev (št. 0379/2019); Andrew Mccormick (št. 0380/2019); (*) (št. 0381/2019); Bert Van Nispen (št. 0382/2019); (*) (št. 0383/2019); (*) (št. 0384/2019); Ahmad Aziz (št. 0385/2019); (*) (št. 0386/2019); Cristian Secară (št. 0387/2019); Păun Dan Alexandru (št. 0388/2019); (*) (št. 0389/2019); (*) (št. 0390/2019); (*) (št. 0391/2019); (*) (št. 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (št. 0393/2019); Sándor Bobály (št. 0394/2019); (*) (št. 0395/2019); (*) (št. 0396/2019); (*) (št. 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (št. 0398/2019); Helena Gawron (št. 0399/2019); Mika Kallio (št. 0400/2019); (*) (št. 0401/2019); Guillaume Boraud (št. 0402/2019); Alban Asani (št. 0403/2019); (*) (št. 0404/2019); (*) (št. 0405/2019); (*) (št. 0406/2019); Christoph Klein (št. 0407/2019); Carlo Pollice (št. 0408/2019); (*) (št. 0409/2019); (*) (št. 0410/2019); Florian Herzberg (št. 0411/2019); Vicente Vargas (št. 0412/2019); Nial Pickering (št. 0413/2019); (*) (št. 0414/2019); Noël Lucia (št. 0415/2019); Mario Fuchs (št. 0416/2019); Michele Campanelli (št. 0417/2019); Charles Litster (št. 0418/2019); Carlos Carriço (št. 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (št. 0420/2019); (*) (št. 0421/2019); (*) (št. 0422/2019); (*) (št. 0423/2019); Maurizio Scazzeri (št. 0424/2019); (*) (št. 0425/2019); Sascha Simon (št. 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (št. 0427/2019); Giampiero Tola (št. 0428/2019); (*) (št. 0429/2019); Zoltán Erdős (št. 0430/2019); Jānis Kuzins (št. 0431/2019); Celine Li Voge (št. 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (št. 0433/2019); Arianna Campagnuolo (št. 0434/2019); Arianna Campagnuolo (št. 0435/2019); Giovanni Bonvento (št. 0436/2019); Kristian Stoynov (št. 0437/2019); Mario Giancola (št. 0438/2019); Robert Finke (št. 0439/2019); Ahmad Aziz (št. 0440/2019); Diana Hidan (št. 0441/2019); (*) (št. 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (št. 0443/2019); (*) (št. 0444/2019); (*) (št. 0445/2019); (*) (št. 0446/2019); (*) (št. 0447/2019); (*) (št. 0448/2019); (*) (št. 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0450/2019); (*) (št. 0451/2019); (*) (št. 0452/2019); Carlos Carriço (št. 0453/2019); (*) (št. 0454/2019); (*) (št. 0455/2019); (*) (št. 0456/2019); (*) (št. 0457/2019); (*) (št. 0458/2019); (*) (št. 0459/2019); Fabio Cavallazzi (št. 0460/2019); (*) (št. 0461/2019); Guy Froment (št. 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (št. 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (št. 0464/2019); (*) (št. 0465/2019); Elena Parente (št. 0466/2019); (*) (št. 0467/2019); Gabriela Ionescu (št. 0468/2019); Glauco Marras (št. 0469/2019); (*) (št. 0470/2019); Valentina Manfredini (št. 0471/2019); Elhar Muminovic (št. 0472/2019); Patrick Vanhoudt (št. 0473/2019); Vlad Dogaru (št. 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (št. 0475/2019); Holger Lüers (št. 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (št. 0477/2019); (*) (št. 0478/2019); (*) (št. 0479/2019); Valentin Leupolt (št. 0480/2019); Georges Papageorgiou (št. 0481/2019); Davide Boni (št. 0482/2019); Victor Negrescu (št. 0483/2019); Martin Jürgens (št. 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (št. 0485/2019); Lara Méndez (št. 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0487/2019); Guido Schulz (št. 0488/2019); (*) (št. 0489/2019); Stefan Thien (št. 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (št. 0491/2019); (*) (št. 0492/2019); (*) (št. 0493/2019); Sándor Tóth (št. 0494/2019); Sándor Tóth (št. 0495/2019); Elhar Muminovic (št. 0496/2019); Sándor Tóth (št. 0497/2019); Sean Pearce (št. 0498/2019); (*) (št. 0499/2019); (*) (št. 0500/2019); Carmen Espósito (št. 0501/2019); (*) (št. 0502/2019); Olga Biskou (št. 0503/2019); Mieczysław Zych (št. 0504/2019); Philipp Schmagold (št. 0505/2019); Ton Vervloet (št. 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0507/2019); (*) (št. 0508/2019); Bojan Barišič (št. 0509/2019); (*) (št. 0510/2019); (*) (št. 0511/2019); Bruno Piketty (št. 0512/2019); Paula Echenique (št. 0513/2019); (*) (št. 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (št. 0515/2019); Naomi Willemsen (št. 0516/2019); (*) (št. 0517/2019); Polonia Castellanos (št. 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (št. 0519/2019); María José Estopa Jiménez (št. 0520/2019); (*) (št. 0521/2019); (*) (št. 0522/2019); (*) (št. 0523/2019); Sándor Tóth (št. 0524/2019); (*) (št. 0525/2019); Jan-Erik Hansen (št. 0526/2019); (*) (št. 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (št. 0528/2019); (*) (št. 0529/2019); (*) (št. 0530/2019); (*) (št. 0531/2019); (*) (št. 0532/2019); Elisa De Pirro (št. 0533/2019); Michael Watts (št. 0534/2019); Tito Rodrigues (št. 0535/2019); Franz Josef Glasl (št. 0536/2019); (*) (št. 0537/2019); Marios Achelleos (št. 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (št. 0539/2019); Thomas Bublitz (št. 0540/2019); (*) (št. 0541/2019); (*) (št. 0542/2019); (*) (št. 0543/2019); (*) (št. 0544/2019); (*) (št. 0545/2019); Ton Vervloet (št. 0546/2019); Michael Hubmann (št. 0547/2019); Nicolas Laarman (št. 0548/2019); (*) (št. 0549/2019); (*) (št. 0550/2019); (*) (št. 0551/2019); (*) (št. 0552/2019); (*) (št. 0553/2019); Krzysztof Grabowski (št. 0554/2019); (*) (št. 0555/2019); (*) (št. 0556/2019); Dániel Farkas (št. 0557/2019); (*) (št. 0558/2019); (*) (št. 0559/2019); Timothée Galvaire (št. 0560/2019); (*) (št. 0561/2019); (*) (št. 0562/2019); (*) (št. 0563/2019); (*) (št. 0564/2019); (*) (št. 0565/2019); (*) (št. 0566/2019); Christoph Klein (št. 0567/2019); (*) (št. 0568/2019); (*) (št. 0569/2019); (*) (št. 0570/2019); (*) (št. 0571/2019); Per Thomas Nilsson (št. 0572/2019); (*) (št. 0573/2019); (*) (št. 0574/2019); Bernard Rosic (št. 0575/2019); Susanne Kumlin (št. 0576/2019); Ahmad Aziz (št. 0577/2019); Gredo Förster (št. 0578/2019); Mathias Weiß (št. 0579/2019); Jiří Ježek (št. 0580/2019); (*) (št. 0581/2019); (*) (št. 0582/2019); Alejandro Domínguez (št. 0583/2019); Remo Pulcini (št. 0584/2019); Jürgen Wippler (št. 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (št. 0586/2019); (*) (št. 0587/2019); (*) (št. 0588/2019); (*) (št. 0589/2019); (*) (št. 0590/2019); Guy Froment (št. 0591/2019).

Predsednik je sporočil, da je dne 16. julija 2019 v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo s strani Eurojusta (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, CULT, JURI

- Imenovanje člana Evropske komisije - Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Imenovanje člana Evropske komisije - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Priporočilo Sveta o imenovanju predsednika Evropske centralne banke (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od poslancev Parlamenta

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o potrebi po boljšem nadzoru plovil, ki prevažajo nevarno blago (B8-0237/2019)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o solidarnostnem davku in socialnih vprašanjih (B8-0261/2019)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori italijanskemu in evropskemu sektorju sadja in zelenjave (B8-0262/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA

- Mario Borghezio in Oscar Lancini. Predlog resolucije o varstvu sejmov starin (B8-0263/2019)

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

CULT

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o ohranitvi evropske verske dediščine (B8-0264/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Stefano Maullu. Predlog resolucije o uvedbi učenja igranja dame v šolo (B8-0265/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o vnosu znanja in izkušenj stolniških delavnic na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine (B8-0266/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc in Adina-Ioana Vălean. Predlog resolucije o razglasitvi evropskega dne sodelovalnosti pri zdravljenju (B9-0002/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o fistulaciji krav za namene znanstvenega raziskovanja (B9-0004/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI


15. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 11.36.


16. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Zadnja posodobitev: 28. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov