Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Mandag den 16. september 2019 - Strasbourg

6. Parlamentets sammensætning

Som følge af at André Jorge Dionísio Bradford var afgået ved døden, konstaterede Parlamentet, at hans mandat var ledigt fra den 19. juli 2019, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 6.

Roberto Gualtieri var blevet udnævnt til økonomi- og finansminister i Italiens regering med virkning fra den 5. september 2019.

Parlamentet tog til efterretning, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at mandatet var blevet ledigt med virkning fra den 5. september 2019.

°
° ° °

De kompetente danske myndigheder havde meddelt, at Marianne Vind var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jeppe Kofod med virkning fra den 2. juli 2019.

De portugisiske kompetente myndigheder havde meddelt, at Isabel Carvalhais var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for André Jorge Dionísio Bradford med virkning fra den 3. september 2019.

Parlamentet tog deres valg til efterretning.

Marianne Vind og Isabel Carvalhais deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik