Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση του Σώματος

Μετά τον θάνατο του André Jorge Dionísio Bradford, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 19 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 6 του Κανονισμού.

Ο Roberto Gualtieri διορίστηκε Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της ιταλικής κυβέρνησης με ισχύ από τις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Σώμα σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

°
° ° °

Οι αρμόδιες δανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Marianne Vind ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Jeppe Kofod με ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2019.

Οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Isabel Carvalhais ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του André Jorge Dionísio Bradford με ισχύ από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Marianne Vind και Isabel Carvalhais καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου