Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Maandag 16 september 2019 - Straatsburg

6. Samenstelling Parlement

Na het overlijden van André Jorge Dionísio Bradford, constateert het Parlement dat zijn zetel vacant is met ingang van 19 juli 2019, overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 6, van het Reglement.

Roberto Gualtieri is benoemd tot minister van Economische Zaken en Financiën in de Italiaanse regering met ingang van 5 september 2019.

Het Parlement neemt ter kennis dat overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van deleden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen deze functie onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlemnt en constateert oveeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, dat zijn zetel vacant is met ingang van 5 september 2019.

°
° ° °

De bevoegde Deense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Marianne Vind tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jeppe Kofod, met ingang van 2 juli 2019.

De bevoegde Portugese autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing in het Europees Parlement van Isabel Carvalhais ter vervanging van André Jorge Dionísio Bradford, als lid van het Europees Parlement, met ingang van 3 september 2019.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, nemen Marianne Vind en Isabel Carvalhais, zolang hun geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij vooraf de verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid