Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Luni, 16 septembrie 2019 - Strasbourg

6. Componența Parlamentului

În urma decesului lui André Jorge Dionísio Bradford, Parlamentul a constatat că locul său este vacant cu efect de la 19 iulie 2019, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură.

Roberto Gualtieri a fost numit ministru al economiei și finanțelor în Guvernul Italiei începând din 5 septembrie 2019.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat european și a constatat, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, că locul său este vacant cu efect de la 5 septembrie 2019.

°
° ° °

Autoritățile daneze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Marianne Vind, în locul lui Jeppe Kofod, ca deputată în Parlament, cu efect de la 2 iulie 2019.

Autoritățile portugheze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Isabel Carvalhais, în locul lui André Jorge Dionísio Bradford, ca deputată în Parlament, cu efect de la 3 septembrie 2019.

Parlamentul a luat act de alegerea lor.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Marianne Vind și Isabel Carvalhais participă la lucrările Parlamentului European cu exercitarea deplină a drepturilor, cu condiția să fi făcut în prealabil declarația potrivit căreia nu dețin o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate