Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Måndagen den 16 september 2019 - Strasbourg

6. Parlamentets sammansättning

Till följd av André Jorge Dionísio Bradfords död konstaterade parlamentet att i enlighet med artikel 4.1 och 4.6 i arbetsordningen var platsen vakant från och med den 19 juli 2019.

Roberto Gualtieri hade utsetts till ekonomi- och finansminister i Italien från och med den 5 september 2019.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och förklarade i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att platsen var vakant från och med den 5 september 2019.

°
° ° °

De behöriga danska myndigheterna hade meddelat att Marianne Vind utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jeppe Kofod med verkan från och med den 2 juli 2019.

De behöriga portugisiska myndigheterna hade meddelat att Isabel Carvalhais utsetts till ledamot av parlamentet i stället för André Jorge Dionísio Bradford, med verkan från och med den 3 september 2019.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Marianne Vind och Isabel Carvalhais fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy