Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 16. syyskuuta 2019 - Strasbourg

8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies oli vastaanottanut PPE-, S&D-, Verts/ALE-, ID- ja ECR-ryhmiltä sekä sitoutumattomien jäsenten sihteeristöltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

INTA-valiokunta: Emmanouil Fragkos

BUDG-valiokunta:Younous Omarjeen tilalle Dimitrios Papadimoulis

ECON-valiokunta: Irene Tinagli

EMPL-valiokunta: Niels Fuglsangin tilalle Marianne Vind

AGRI-valiokunta: Isabel Carvalhais

PECH-valiokunta: Manuel Pizarro

PETI-valiokunta: Emmanouil Fragkos

SEDE-alivaliokunta: Michael Gahlerin tilalle Kris Peeters

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Nicolaus Festin tilalle Gunnar Beck, Eric Andrieun tilalle Sylvie Guillaume

suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta: Susanna Ceccardi ei ole enää jäsen

suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta: France Jametin tilalle Elena Lizzi

suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta: Peter Lundgrenin tilalle Ryszard Czarnecki

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Isabel Carvalhais

suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta: Francisco José Millán Monin tilalle Mircea-Gheorghe Hava

suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Nicolas Bayn tilalle France Jamet

suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Hélène Laporte, Mircea-Gheorghe Havan tilalle Francisco José Millán Mon

suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta: Thierry Marianin tilalle Mathilde Androuët, Christine Andersonin tilalle Susanna Ceccardi

suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: Niels Fuglsangin tilalle Marianne Vind

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Ivo Hristov

suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta: Juozas Olekas

valtuuskunta Cariforum—EU -parlamentaarisessa valiokunnassa: Lukas Mandl

valtuuskunta EU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Dominique Bilde, Julie Lechanteux ei ole enää jäsen

valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Tudor Ciuhodarun tilalle Dan Nica

valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Dominique Bilden tilalle Julie Lechanteux

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Maxette Pirbakas

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Rosa D'Amaton tilalle Tiziana Beghin, Joëlle Mélinin tilalle Gilbert Collard

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Nicolas Bayn tilalle Nikos Androulakis, Hélène Laporte, Roman Haiderin tilalle Georg Mayer, Tiziana Beghinin tilalle Marco Zullo

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta: Lars Patrick Bergin tilalle Anna Bonfrisco

Nämä päätökset tulevat voimaan tästä päivästä alkaen.

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö