Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Strasburg

8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, S&D, Verts/ALE, ID i ECR, a także od sekretariatu posłów niezrzeszonych następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja INTA: Emmanouil Fragkos

komisja BUDG: Dimitrios Papadimoulis w miejsce Younousa Omarjee

komisja ECON: Irene Tinagli

komisja EMPL: Marianne Vind w miejsce Nielsa Fuglsanga

komisja AGRI: Isabel Carvalhais

komisja PECH: Manuel Pizarro

komisja PETI: Emmanouil Fragkos

podkomisja SEDE: Kris Peeters w miejsce Michaela Gahlera

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja: Gunnar Beck w miejsce Nicolausa Festa, Sylvie Guillaume w miejsce Erica Andrieu

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną: Susanna Ceccardi nie jest już członkiem

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Maszreku: Elena Lizzi w miejsce France Jamet

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego: Ryszard Czarnecki w miejsce Petera Lundgrena

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Isabel Carvalhais

Delegacja do spraw Stosunków z Kanadą: Mircea-Gheorghe Hava w miejsce Francisca José Millána Mona

Delegacja do spraw Stosunków z Indiami: France Jamet w miejsce Nicolasa Bay'a

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowej: Hélène Laporte, Francisco José Millán Mon w miejsce Mircea-Gheorghe Hava

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Mathilde Androuët w miejsce Thierry'ego Marianiego, Susanna Ceccardi w miejsce Christine Anderson

Delegacja do spraw Stosunków z Półwyspem Koreańskim: Marianne Vind w miejsce Nielsa Fuglsanga

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią: Ivo Hristov

Delegacja do spraw Stosunków z Parlamentem Panafrykańskim : Juozas Olekas

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: Lukas Mandl

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia: Dominique Bilde, Julie Lechanteux nie jest już członkinią

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania: Dan Nica w miejsce Tudora Ciuhodaru

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra: Julie Lechanteux w miejsce Dominique Bilde

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Maxette Pirbakas

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Tiziana Beghin w miejsce Rosy D'Amato, Gilbert Collard w miejsce Joëlle Mélin

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Nikos Androulakis, Nicolas Bay w miejsce Hélène Laporte, Georg Mayer w miejsce Romana Haidera, Marco Zullo w miejsce Tiziany Beghin

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel

Delegacja do spraw Stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO: Anna Bonfrisco w miejsce Larsa Patricka Berga

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności