Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 16. září 2019 - Štrasburk

9. Opravy (článek 241 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – výbor JURI;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – výbor JURI;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – výbor TRAN;

—   oprava P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – výbor EMPL.

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu za schválené.

Opravy jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí