Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 16. syyskuuta 2019 - Strasbourg

9. Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   Oikaisu P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (EU) 2019/… unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – JURI-valiokunta

—   Oikaisu P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) 2019/... unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – JURI-valiokunta

—   Oikaisu P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 4. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (EU) 2019/... tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – TRAN-valiokunta

—   Oikaisu P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) 2019/... yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – EMPL-valiokunta.

Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisut ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö