Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 5k
2019. szeptember 16., Hétfő - Strasbourg

9. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

—   P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) helyesbítés az Európai Parlament által 2019. április 16-án az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – JURI bizottság;

—   P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) helyesbítés az Európai Parlament által 2019. április 16-án az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – JURI bizottság;

—   P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) helyesbítés az Európai Parlament által 2019. április 4-én a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – TRAN bizottság;

—   P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) helyesbítés az Európai Parlament által 2019. április 16-án az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – EMPL bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikke (4) bekezdésének megfelelően helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések a Parlament internetes oldalán érhetők el.

Utolsó frissítés: 2019. november 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat