Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 7k
Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras

9. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

—   Klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/… dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – JURI komitetas;

—   Klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – JURI komitetas;

—   Klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – TRAN komitetas;

—   Rectificatif P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – EMPL komitetas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jų paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo balsuoti dėl jų.

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika