Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Strasburg

9. Sprostowania (art. 241 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0366(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii P8_TA-PROV(2019)0366 (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)) – komisja JURI;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0361(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych P8_TA-PROV(2019)0361 (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) – komisja JURI;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0346(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej P8_TA-PROV(2019)0346 (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) – komisja TRAN;

—   Sprostowanie P8_TA-PROV(2019)0387(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiające wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby P8_TA-PROV(2019)0387 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – komisja EMPL.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po ich ogłoszeniu grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności