Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 16. rujna 2019. - Strasbourg

16. Stanje šuma u EU-u (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Stanje šuma u EU-u (2019/2807(RSP))

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Teuvo Hakkarainen, u ime Kluba zastupnika ID-a, koji je odbio odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis i Juan Ignacio Zoido Álvarez.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro i Henna Virkkunen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák i Valter Flego.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 22. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti