Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Strasburg

16. Stan lasów w UE (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Stan lasów w UE (2019/2807(RSP))

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy Renew, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen w imieniu grupy ID, który odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis i Juan Ignacio Zoido Álvarez.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro i Henna Virkkunen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák i Valter Flego.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności