Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 16. septembra 2019 - Štrasburg

16. Stav lesov v EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Stav lesov v EÚ (2019/2807(RSP))

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny Renew, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen v mene skupiny ID, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis a Juan Ignacio Zoido Álvarez.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro a Henna Virkkunen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák a Valter Flego.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia