Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 september 2019 - Strasbourg

16. Situationen för skogarna i EU (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Situationen för skogarna i EU (2019/2807(RSP))

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Nils Torvalds för Renew-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Teuvo Hakkarainen för ID-gruppen, som avböjde att besvara en fråga ("blått kort") från Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis och Juan Ignacio Zoido Álvarez.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro och Henna Virkkunen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák och Valter Flego.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy