Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000026/2019

Внесени текстове :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Разисквания :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 16 септември 2019 г. - Страсбург

17. Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2019 зададен от Norbert Lins към Комисията: Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси (B9-0051/2019)

Norbert Lins разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Annie Schreijer-Pierik, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата Renew, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Ivan David, от името на групата ID, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau и Gilles Lebreton.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella и Clara Aguilera.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Mick Wallace и Herbert Dorfmann.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 19.9.2019 г.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност