Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2800(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000026/2019

Ingediende teksten :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Debatten :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 16 september 2019 - Straatsburg

17. Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2019 van Norbert Lins aan de Commissie: Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (B9-0051/2019)

Norbert Lins licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Annie Schreijer-Pierik, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de Renew-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivan David, namens de ID-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau en Gilles Lebreton.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella en Clara Aguilera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Mick Wallace en Herbert Dorfmann.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

De overeenkomstig artikel 136, lid 5, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 19.9.2019.

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid