Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000026/2019

Ingivna texter :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Debatter :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 16 september 2019 - Strasbourg

17. Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande O-000026/2019 från Norbert Lins till kommissionen: Patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer (B9-0051/2019)

Norbert Lins utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Annie Schreijer-Pierik för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Jan Huitema för Renew-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Sandra Pereira för GUE/NGL-gruppen, Daniel Buda, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Benoît Biteau och Gilles Lebreton.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Pina Picierno, Karen Melchior, Sarah Wiener, Marc Tarabella och Clara Aguilera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Mick Wallace och Herbert Dorfmann.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslagen (artikel 136.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 19.9.2019.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy