Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Понеделник, 16 септември 2019 г. - Страсбург

18. Положението в Хонконг (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Хонконг (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, John David Edward Tennant, независим член на ЕП, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg и Tonino Picula, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch и Clare Daly.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност