Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 16. september 2019 - Strasbourg

18. Situationen i Hongkong (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Hongkong (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, John David Edward Tennant, løsgænger, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg og Tonino Picula, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch og Clare Daly.

Taler: Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik