Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 september 2019 - Straatsburg

18. Situatie in Hong Kong (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Hong Kong (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, John David Edward Tennant, niet-fractiegebonden lid, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg en Tonino Picula, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomislav Sokol.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid