Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Strasburg

18. Sytuacja w Hongkongu (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Hongkongu (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, John David Edward Tennant niezrzeszony, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg i Tonino Picula, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch i Clare Daly.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności