Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 16 septembrie 2019 - Strasbourg

18. Situația din Hong Kong (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Hong Kong (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Jérôme Rivière, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, John David Edward Tennant, neafiliat, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg și Tonino Picula, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch și Clare Daly.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate