Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 september 2019 - Strasbourg

18. Situationen i Hongkong (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Hongkong (2019/2808(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, John David Edward Tennant, grupplös, Isabel Santos, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Mislav Kolakušić, Neena Gill, Lars Patrick Berg och Tonino Picula, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Mick Wallace, Hermann Tertsch och Clare Daly.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy